Prezență timișoreană în Catedrala episcopală din Gyula, Ungaria

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Ioan, Mitropolitul Banatului, corul Parohiei Timișoara Viile Fabric, condus de studentul teolog Adrian-Ilie Iacob, dimpreună cu un număr important de credincioși și însoțiți de preotul paroh Marius Sfercoci, au participat duminică, 20 mai, la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie în Catedrala episcopală din Gyula, Ungaria. Încă de la primele ore ale dimineții, credincioșii timișoreni au fost întâmpinați de părintele Teodor Marc, parohul Catedralei și consilier economic în cadrul episcopiei românești.

În cadrul Sfintei Liturghii, preotul Marius Sfercoci a rostit cuvântul de învățătură, explicând pericopa evanghelică după Sf. Ap. și Ev. Ioan 17, 1-13, evidențiind rolul și importanța rugăciunii arhierești în planul vieții duhovnicești și subliniid totodată, îndemnul Mântuitorului de a păstra unitatea Bisericii noastre în credința Preasfintei Treimi Dumnezeu. De asemenea, părintele în cuvântul rostit, a arătat aportul împăratului Constantin cel Mare în desfășurarea primului Sinod Ecumenic de la Niceea din anul 325, prin care Părinții participanți au apărat și păstrat adevărul de credință, combătându-l pe ereticul Arie și fixând în scris cea mai profundă mărturisire de credință a creștinilor și anume Simbolul credinței.

Răspunsurile liturgice date de Corul parohiei Viile Fabric din Timișoara au înfrumusețat momentul euharistic, creând o atmosferă de rugăciune deosebită.

La finalul Sfintei Liturghii, preotul Teodor Marc a transmis cuvântul de bucurie și binecuvântare a Preasfințitului Siluan, Episcopul ortodox al românilor din Ungaria,  pentru prezența credincioșilor timișoreni, într-o duminică în care semnul comuniunii liturgice a fost unitatea de credință. De asemenea, preotul Marius Sfercoci a transmis cuvântul de binecuvântare și dragoste a Părintelui Mitropolit Ioan al Banatului, pentru Preasfințitul Părinte Siluan și toți românii ortodocși din Episcopia Gyulei.

Ziua s-a încheiat în comuniune frățească la Liceul „Nicolae Bălcescu”, din localitate, unde oaspeții și gazdele au gustat din agapa pregătită.

***

Catedrala din Gyula, Ungaria – ctitorie a familiilor românilor gyulani, în frunte cu cea a Nicoreştilor, a fost ridicată pe locul unei vechi biserici de lemn datând din anul 1721, și care a fost înlocuită în 1727 cu o altă biserică din cărămidă. Datorită creşterii numărului credincioşilor, în locul acelor biserici a fost construită în anul 1762 o biserică mai spaţioasă, dar fără turn. În anul 1801 biserica a fost cuprinsă de un puternic incendiu care a afectat aproape tot oraşul, fapt ce a determinat în anul 1802 începerea construirii actualei catedrale. Lucrările au durat până în anul 1824, fiind întrerupte vreme de zece ani şi reluate prin purtarea de grijă şi cheltuiala cărturarului român Moise Nicoară din Gyula. Bisericii i s-a adăugat ulterior un turn, a cărui construcţie s-a terminat în 1854. Turnul a fost mistuit de flăcări în anul 1943 şi ulterior refăcut. În faţa bisericii se află o cruce din piatră, ridicată în anul 1869 de credinciosul Lazăr Bogar.

În vara anului 1928 a avut loc o renovare a interiorului bisericii, iar pictorul Bela Predmerszky din Budapesta a executat câteva fresce pe tavanul bisericii.

Datorită împrejurărilor, târnosirea bisericii s-a săvârşit mai târziu, în 16 octombrie 1994, de către patriarhul Teoctist, care a fost prezent şi la ceremonia de hirotonie şi instalare a primului ierarh al românilor ortodocşi din Ungaria, Preasfinţitul Părinte Episcop Sofronie Drincec, în 21 februarie 1999. La data de 13 februarie 2007, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în ședința sa plenară, l-a ales pe Preasfințitul Sofronie Drincec în funcția de episcop de Oradea, iar în scaunul vacant de Episcop al românilor din Ungaria a fost ales Preasfințitul Siluan Mănuilă, la data de 11 martie 2007.

 

Comments are closed.