Primul Consiliu Eparhial pe anul 2013

Şedinţa Consiliului Eparhial din 17 ianuarie s-a axat în principal pe pregătirea lucrărilor Adunării Eparhiale, ce va avea loc pe data de 26 ianuarie. În acest sens a fost prezentat raportul general al secţiilor Centrului eparhial, în care sunt cuprinse toate activităţile bisericesti, culturale, economico-financiare şi administrativ gospodăresti, juridice, social-filantropice şi didactice, desfăşurate la nivelul Arhiepiscopiei Timişoarei în anul 2012. După prezentare acestui raport general membrii clerici şi mireni ai Consiliul  Eparhial, precum şi protopopii au intervenit cu  date, informaţii, care să completeze raportul general, ce va fi prezentat în 26 ianuarie. Apoi au fost rezolvate de către forul nostru eparhial problemele curente ale secţiei administrativ bisericeşti privind numiri şi transferări de preoţi, reclasificarea unor parohii, situaţia canonică a unui preot şi totodată problemele neclericale. De asemenea, au fost analizate şi aprobate punctele aflate pe ordinea de zi a secţiei culturale, economice, juridice şi de asistenţă socială.

Comments are closed.