Peste 600 de elevi au participat la proiectul județean „Valențele educative ale tehnologiei informaționale în cadrul orei de religie”

Inspectoratul Școlar Județean Timiș, în parteneriat cu Arhiepiscopia Timişoarei, Liceul Teologic Ortodox „Sfântul Antim Ivireanu” din  Timișoara și mai multe unități de învățământ din județul Timiș, a implementat, în zilele de 17 și 18 iunie, proiectul județean „Valențele educative ale tehnologiei informaționale în cadrul orei de religie”.

Inițiat de prof. Daniela Liliana Buzatu, inspector școlar pentru disciplina religie, proiectul s-a  desfășurat în 15 unități de învățământ din județ, cu participarea a peste 500 elevi din clasele primare și gimnaziale și 100 elevi din clasele liceale.

„La nivelul județului Timiș ne-am gândit ca, în acest an școlar, în care învățământul s-a desfășurat atât online, cât și față-n față, să organizăm și să implementăm un proiect care să valorifice competențele elevilor și ale cadrelor didactice în zona tehnologiei informaționale. Astfel, am scris acest proiect, care se desfășoară în sistem online, în unele cazuri, pe tabletele primite de elevi în cadrul programului Ministerului Educației Școala de acasă, în alte cazuri, pe laptopurile elevilor și pe videoproiectoarele unităților de învățământ. Proiectul, ajuns în anul școlar 2020-2021 la a doua ediție, este unul de consolidare, fixare, autoevaluare a cunoștințelor și competențelor dobândite pe parcursul predării online și tradiționale”, a menționat prof. Daniela Buzatu, inspector pentru disciplina religie – ISJ Timiș.

Profesorii de religie au realizat fișe de lucru, cu mai multe tipuri de itemi, ce au avut drep conținut praznicele împărătești cu dată schimbătoare. Materialele didactice au fost aplicate în timpul orelor de religie, în sala de clasă sau în cabinetul de informatică, prin valorificarea tehnologiei informației și a comunicațiilor (T.I.C.).

Printre obiectivele principale ale proiectului se numără:

  1. Derularearea activităților de fixare și consolidare a competențelor specifice disciplinei religie și a conținuturilor parcurse în predarea la clasă și online în anul școlar 2020-2021;
  2. Valorificarea competențelor elevilor și profesorilor de religie, privind utilizarea tehnologiei informaționale în cadrul orei de religie și selectarea materialului didactic intuitiv specific orei de religie;
  3. Mediatizarea exemplelor de bună practică și schimbul de experiență între profesorii de religie din județul Timiș.

„Perioada pandemică a venit cu o mulțime de provocări și la adresa profesorului de religie, care a trebuit să-și adapteze informația și metoda de predare a acestei discipline în mediul online, prin tehnologie informațională. Într-o eră tehnologică în continuă dezvoltare dinamică și ora de religie trebuia să se adapteze, neuitând că tehnologia este doar un mediu prin care se transmite informația, respectiv Cuvântul lui Dumnezeu în cadrul orei de religie. Atâta timp cât această tehnică nu dezumanizează printr-o uzitare în exces, ea devine un mijloc concret de transmitere a unor cunoștințe, poate chiar de dezvoltare a personalității, însă ea trebuie să se supună unor valori morale și spiritual-religioase. Acest lucru ar trebui să se facă numai ca un preambul al întâlnirii copilului cu preotul, cu Biserica și cu Sfintele Taine”, a afirmat părintele Nichifor Tănase, consilier eparhial – Sectorul Învățământ și activități cu tineretul.

Proiectul județean „Valențele educative ale tehnologiei informaționale în cadrul orei de religie”, pe lângă faptul că a permis elevilor să dezvolte strategii pentru a evalua, planifica și organiza propria învățare, a marcat și un real progres atât în dezvoltarea cognitivă a acestora, cât și în stimularea și dezvoltarea interesului pentru ora de religie.

Comments are closed.