Publicaţii bisericeşti

Prin grija biroului de presă al Arhiepiscopiei Timişoarei, se editează periodic câteva publicaţii bisericeşti. Acestea sunt:

Altarul Banatului – revista eparhiilor din Mitropolia Banatului

Redactor: P.On. Părinte ic. stavr. dr. Adrian Carebia. Apare trimestrial. Este continuatoarea revistei apărută în anul 1944 sub egida Episcopiei Timişoarei proaspăt înfiinţată. Din anul 1947 până în 1990 se va numi “Mitropolia Banatului”. După Revoluţie îşi va relua vechea denumire sub o nouă formulă grafică. Conţine: editorialul, studii teologice, pagini patristice, probleme pastorale, lecturi morale, urme din trecut, note şi comentarii, cronica bisericească şi prezentări bibliografice. Preţul unui exemplar este de 5 lei, iar abonamentul anual este de 20 lei. Abonamentul se poate face trimiţând un mandat poştal pe adresa Centrului eparhial, cu menţiunea “abonament la revista Altarul Banatului”.

Învierea – publicaţie editată de Arhiepiscopia Timişoarei

Redactor: P.On. Părinte ic.stavr. Marius Florescu. Apare bilunar. Conţine 6 pagini. Primul număr a văzut lumina tiparului în aprilie 1990, cu ocazia Sfintelor Paşti. De atunci, principala modificare grafică a avut loc în anul 2003, când paginile 1 şi 4 au fost tipărite prima dată color. Conţine: editorialul, articole de spiritualitate şi cultură, rubrica de ştiri din viaţa eparhiei, ş.a. În cadrul publicaţiei apar periodic suplimentele editate de Asociaţia studenţilor creştini ortodocşi români – ASCOR, Liga tineretului ortodox – LTCOR, Oastea Domnului, Facultatea de Teologie din Timişoara şi Societatea femeilor creştin-ortodoxe din Timişoara. Preţul unui exemplar este de 0,6 lei, iar abonamentul pe un an este de 14,40 lei. Modalitatea abonării este aceeaşi ca şi în cazul revistei “Altarul Banatului”.

Almanahul Arhiepiscopiei Timişoarei – apare anual

Cuprinde, pe lângă calendarul anual, date statistice legate de organizarea Patriarhiei Române, a Arhiepiscopiei Timişoarei, articole de actualitate pentru viaţa bisericească, calendarul lucrărilor agricole, cronica anului precedent, ş.a. Poate fi procurat la fiecare început de an de

Comments are closed.