Publicaţii parohiale

Semnalăm apariţia primului număr al publicaţiei parohiale „Candela Pesacului” (15 august 2010), la iniţiativa şi prin grija P.C.Părinte paroh Mihai Vucu, ajutat de primarul Cornel Toma, intelectuali şi credincioşi inimoşi din localitate. Cuvântul înainte este semnat de Chiriarhului eparhiei, iar P.On. Părinte protopop Gheorghe Sutac semnează un articol pe tema „cinstirii Maicii Domnului”. Cuprinsul mai conţine articole religioase, relatarea unor tradiţii locale şi poezii.
A apărut un nou număr al publicaţiei „Buletin parohial” (anul II, nr. 18, august 2010) editat de parohia „Adormirea Maicii Domnului” din Lugoj prin osârdia P.On. Părinte protopop Ioan Cerbu şi a C. Diacon Cristian Cerbu.
Publicaţia „Învierea Domnului” a parohiei cu acelaşi nume din municipiul Lugoj a ajuns la numărul 87 (august 2010), fiind tipărită prin grija P.On. Părinte Mihai Sidei.
Felicităm comitetele de redacţie pentru împlinirea acestei misiuni publicistice în ogorul eparhiei noastre!

Leave a Reply