Publicaţii parohiale

Semnalăm apariţia numărului 20 (octombrie 2010) al publicaţiei „Buletin parohial” editată de parohia „Adormirea Maicii Domnului” din Lugoj, prin osteneala P.On. Părinte protopop Ioan Cerbu şi a C. Diacon Cristian Cerbu. Cuprinsul variat cuprinde articole pe teme catehetice, ştiri din activitatea Ligii tineretului ortodox din localitate, prezentare de carte şi informaţii cu privire la viaţa bisericească a parohiei.

A apărut şi numărul 89 (octombrie 2010) al foii informative „Învierea Domnului” a parohiei cu acelaşi nume din municipiul Lugoj, editată prin osteneala P.On. Părinte paroh Mihai Sidei şi a colectivului de redacţie. Foaia cuprinde texte din învăţătura Sfinţilor Părinţi, pagini de catehism, lecturi din Sfânta Scriptură şi din Vieţile Sfinţilor precum şi ştiri şi informaţii din activitatea parohială.

Leave a Reply