Rusaliile prăznuite în parohia Timişoara-Iosefin

Preasfinţitul Părinte Paisie Lugojanul, episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei a fost prezent de praznicul Cincizecimii, în mijlocul credincioşilor din parohia Timişoara-Iosefin. Preasfinţia Sa a oficiat Sfânta Liturghie şi slujba Vecerniei de luni, numită în popor şi „Vecernia plecării genunchilor„ în biserica parohială cu hramul „ Naşterea Maicii Domnului”.

Ierarhul, înconjurat de un ales sobor de preoţi şi diaconi, împreună cu pr. Dr. Ionel Popescu, parohul bisericii, a oficiat sfintele slujbe închinate marelui praznic al „ Pogorârii Sfântului Duh” în prezenţa a numeroşi credincioşi timişoreni. În cadrul Sfintei Liturghii Preasfinţitul Părinte Paisie Lugojanul, a hirotonit în treapta diaconiei pe tânărul teolog Radu Ioan Meşter, urmând ca acesta să fie hirotonit preot pe seama parohiei Comeat, din cadrul protopopiatului Timişoara II.
După săvârşirea Sfântei Liturghii a fost oficiată slujba vecerniei de luni după Rusalii, ce poartă denumirea în popor ca „ Vecernia plecării genunchilor”, întrucât în cadrul acesteia sunt rostite şapte rugăciuni de către preotul îngenuncheat în faţa Sfintelor Uşi Împărăteşti. Rugăciunile invoca ajutorul Preasfintei Treimi, amintind totodată de cele şapte daruri ale Sfântului Duh care s-a pogorat in ziua Cincizecimii.

Răspunsurile liturgice au fost date de corul parohial condus de prof. Nicolae Şincari.

În finalul slujbei, Ierarhul a transmis tuturor credincioşilor prezenţi salutul şi binecuvântarea Înalt Preasfinţitului Părinte Nicolae Mitropolitul Banatului, încredinţându-i de purtarea de grijă şi dragostea părintească a Întâistătătorului lor.
Totodată, Preasfinţia Sa a împărţit credincioşilor icoane cu praznicul „ Pogorârii Sfântului Duh.” şi ramuri verzi, ca simbol al darurilor celor bogate ale Sfântului Duh.

Comments are closed.