Admitere la Facultatea de Teologie din Timişoara

Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara organizează admiterea în ciclul de studii universitare de licenţă pentru anul universitar 2011/2012. Programele de studii, pentru care Facultatea de Teologie organizează admitere sunt următoarele: Teologie ortodoxă pastorală şi Teologie ortodoxă didactică.

Potrivit Hotărârii Biroului Senatului U.V.T. privind repartizarea cifrei de şcolaritate la ciclul universitar de licenţă, specializarea Teologie ortodoxă pastorală beneficiază de 24 de locuri bugetate şi 35 de locuri cu taxă, iar specializarea Teologie ortodoxă didactică beneficiază de 10 locuri bugetate şi 5 locuri cu taxă.

Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidaţii vor completa o cerere de înscriere la care se anexează două fotografii tip buletin de identitate şi următoarele acte (care vor fi depuse într-un dosar plic): diploma de bacalaureat sau adeverinţă de liceu, foia matricolă cu disciplinele studiate în liceu, certificat de naştere (copie legalizată), adeverinţă medicală tip (analize de sânge, plămâni, aviz psihiatric şi dovada vaccinărilor), o scrisoare de intenţie, certificatul de botez, o recomandare de la preotul paroh, acordul scris al Arhiepiscopiei sau Episcopiei căreia îi aparţin. La specializarea Teologie, se susţine o probă eliminatorie de aptitudini muzicale şi un interviu vocaţional, notată cu admis / respins. În cazul promovării acestora, media de admitere este media de bacalaureat.

Calendarul admiterii este următorul:
18.07.2011-24.07.2011 – înscriere admitere licenţă
24.07.2011- după ora 14:00 – afişarea rezultatelor preliminare
25.07.2011-26.07.2011 – depunerea şi rezolvarea eventualelor contestaţii
26.07.2011 – afişarea rezultatelor finale
26.07.2011-28.07.2011 – confirmarea locurilor, înmatriculare studenţi

În luna septembrie, se va organiza o a doua sesiune de admitere, în perioada 9-18 septembrie.
Pentru informaţii suplimentare se poate accesa site-ul Facultăţii de Litere, Istorie şi Teologie: www.litere.uvt.ro

Comments are closed.