Şedinţa de Constituire a Consistoriilor Superioare Bisericeşti

       În data de 20 septembrie 2012 a avut loc la Palatul Patriarhiei şedinţa de Constituire a Consistoriului Superior Bisericesc şi a Consistoriului Superior Bisericesc Monahal condusă, din încredinţarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, de preacucernicul pr. dr. Alexandru Moţoc – inspector general bisericesc.

Aceste două Consistorii funcţionează la Patriarhia Română în baza art. 155 din Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, cu modificările şi completările aduse de Hotărârea Sf.Sinod nr. 8561/25 octombrie 2011.

Consistoriul Superior Bisericesc şi Consistoriul Superior Bisericesc Monahal sunt  cele mai înalte instanţe disciplinare şi de judecată pentru clerul de mir şi cel monahal care judecă recursurile împotriva hotărârilor de caterisire pronunţate de un consistoriu eparhial sau un consistoriu eparhial monahal şi menţinute în apel de un consistoriu mitropolitan sau un consistoriu mitropolitan monahal.

Fiecare consistoriu are în total câte 6 membri clerici titulari şi toţi atâţia supleanţi proveniţi din fiecare mitropolie şi desemnaţi de Sinodul Mitropolitan respectiv, care, potrivit art.155, al.3) şi art.150, al.4) din Statutul B.O.R, îndeplinesc cumulativ mai multe condiţii: gradul I în preoţie, doctori, absolvenţi de masterat sau licenţiaţi în teologie, având cunoştinţe canonice şi juridice.

Din partea Mitropliei Banatului a fost desemnat de către Sinodul Mitropolitan ca membru titular pentru Consistoriul Superior Bisericesc semnatarul acestor rânduri, iar ca supleant pr.dr. Ilca Marius de la Parohia Mintia, judeţul Hunedoara. Între timp Episcopia Devei şi Hunedoarei a fost acceptată şi se află în prezent sub jurisdicţia Mitropoliei Ardealului, motiv pentru care acesta nu mai poate face parte din organismul bisericesc amintit. În acest caz Sinodul Mitropoliei Banatului trebuie să desemneze o altă persoană clericală care să îndeplinească condiţiile amintite mai sus. De asemenea, pentru Consistoriul Superior Bisericesc Monahal, Arhimandriţii Constantin Timiş – exarhul mănăstirilor din Episcopia Caransebeşului şi Nestor Iovan – Stareţul Mănăstirii Hodoş-Bodrog din Arhiepiscopia Aradului au fost desemnaţi ca membri, primul fiind titular, iar cel de-al doilea supleant.

În cadrul şedinţei de constituire au fost numiţi prin decizie patriarhală ca preşedinţi a celor două Consistorii pentru perioada 2011-2014: Pr.conf.univ.dr. Daniel Benga de la Facultatea de Teologie „Patriarhul Justinian” din Bucureşti, respectiv Arhimandritul dr. Teofil Anăstăsoaie – exarhul administrativ al Arhiepiscopiei Bucureştilor; iar ca grefier diaconul Sorin Eusebiu Argintariu, secretarul Cancelariei Sfântului Sinod.

Preot dr. Cosmin Panţuru

Comments are closed.