Simpozion internațional de Teologie – „Polis & Paideia”

Luni, 29 noiembrie, a. c., se va desfășura Simpozionul internațional de Teologie intitulat „Polis & Paideia” având următoarea tematică: „Teologie și Teologhisire”.

Topicurile propuse includ următoarele abordări:

  • Despre natura teologiei și a discursului teologic;
  • Cunoașterea experiențială a lui Dumnezeu – temeiul dogmelor creștine;
  • Doctrină și drept canonic în teologia sinodal-ecumenică;
  • Cuvinte și imagini în limbajul exegetic al Sfintei Scripturi;
  • Teologia ca știință în spațiul academic;
  • Polis și Paideia în istoria monahismului răsăritean;
  • Teodicee și istorie bisericească.

Evenimentul este găzduit de Facultatea de Litere, Istorie și Teologie (Colectivul de Teologie Ortodoxă) din cadrul Universității de Vest din Timișoara, în colaborare cu Arhiepiscopia Timișoarei.

Având în vedere contextul pandemic național și internațional, această manifestare științifică se va desfășura în regim online, via meet-google. Menționăm că studiile prezentate la simpozion vor fi publicate într-un volum la o editură acreditată CNCS (Categoria A).

Pentru informații legate de modalitățile de conectare/participare la lucrările simpozionului, vă rugăm să contactați organizatorul acestuia, pr. lect. univ. dr. Adrian D. Covan, la numărul de telefon 0726.458.458. sau la adresa de e-mail: dorel.covan@e-uvt.ro.

Încredințați fiind de prețuirea noastră, Vă așteptăm cu drag!

Comments are closed.