Simpozionul Internațional de Teologie „Credință și neam: Duhovnicie și duhovnici în Ortodoxia românească”

În contextul Anului omagial al unității de credință și de neam și al Anului comemorativ al făuritorilor Marii Uniri din 1918, Facultatea de Litere, Istorie și Teologie din cadrul Universităţii de Vest din Timișoara, în colaborare cu Arhiepiscopia Timișoarei, a organizat astăzi, 8 mai, la Mănăstirea Timișeni – Șag, Simpozionul Internaţional de Teologie cu tema: „ Credință și neam: Duhovnicie și duhovnici în Ortodoxia românească”.

 

Manifestarea științifică a debutat în biserica istorică a Mănăstirii Timișeni cu hramul „Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul”, prin oficierea Acatistului Mântuitorului Iisus Hristos de către părintele Rafael Povîrnaru de la Departamentul de Teologie din Timișoara. După momentul de rugăciune, lucrările Simpozionului Internațional de Teologie au fost deschise, în mod oficial, de Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Arhiepiscopul Timișoarei și Mitropolitul Banatului, printr-un cuvânt de deschidere, în care a vorbit despre sublimitatea actului unirii de la Alba Iulia din 1918, ce constituie o pagină de istorie a neamului românesc. În acest sens, Părintele Mitropolit Ioan a subliniat importanța culturii și credinței în păstrarea unității naționale: „Cultura și credința au fost străjerii neamului nostru românesc. Cultura și spiritualitatea românească au fost mai înalte decât Carpații. De acolo s-au revărsat de o parte și de alta, menținând unitatea neamului nostru. Prin urmare, apărarea și întregirea neamului românesc nu s-a făcut doar cu arma, ci s-a făcut, întâi de toate, prin cultură și credință”.

A urmat, apoi, cuvântul prof. dr. Petros Vassiliadis, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Tesalonic, care a salutat inițiativa profesorilor de la catedra de teologie ortodoxă de a organiza un simpozion dedicat clericilor ortodocși români care, prin contribuția lor, au conturat specificul românesc al Ortodoxiei. În continuare, distinsul profesor a susținut referatul „The Orthodox Understanding of Mission after the Holy and Great Council”, în cadrul căruia a evidențiat câteva aspecte abordate de participanții de la Sfântul și Marele Sinod din insula Creta, referitoare la misiunea Bisericii Ortodoxe în lumea contemporană.

Simpozionul se bucură de participarea a numeroase cadre didactice de la opt Facultăţi de Teologie Ortodoxă din cuprinsul Patriarhiei Române, dar și a mai multor cercetători, doctori și doctoranzi în domeniul teologiei ortodoxe.

Prima parte a simpozionului a fost moderată de Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Ioan. În cadrul acesteia au susținut prelegeri: Pr. Conf. Dr. Picu Ocoleanu (Facultatea de Teologie Ortodoxă din Craiova;Pr. Prof. Dr. Aurel Pavel (Facultatea de Teologie Ortodoxă ”Andrei Șaguna” din Sibiu), cu tema: „Părintele Teofil Părăian – duhovnicul de la Mănăstirea Sâmbăta de Sus”; Arhim. Pr. Lect. Dr. Benedict Vesa (Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca), cu referatul „Părintele Rafail Noica și lucrarea paternității duhovnicești în vremurile actuale”.

Scopul major al simpozionului constă în explorarea specificului românesc al Ortodoxiei, așa cum s-a conturat acesta de-a lungul istoriei noastre bimilenare. În acest sens, s-a reliefat faptul că relația dintre credința ortodoxă și tradițiile populare ale neamului românesc și-a pus amprenta, în mod pregnant, asupra specificului național al spiritualității românești.

Lucrările Simpozionului Internaţional de Teologie cu tema: „Credință și neam: Duhovnicie și duhovnici în Ortodoxia românească” de la Mănăstirea Timișeni-Șag au continuat în după-amiaza zilei cu a doua secțiune de referate, dedicate clericilor ortodocși români care, prin activitatea lor pastoral-misionară, au contribuit la păstrarea unității de credință și neam.

La această secțiune, moderată de pr. conf. dr. Constantin Jinga, de la Departamentul de Teologie Ortodoxă din Timișoara, participanții au dezbătut următoarele teme: pr. conf. dr. Jan Nicolae, (Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia), a prezentat referatul „Un duhovnic harismatic în temnițele comuniste: Părintele Ioan Iovan”, Pr. Lect. Dr. Vasile Bîrzu (Facultatea de Teologie Ortodoxă „Andrei Șaguna” din Sibiu), a expus tema: „Părintele Nil Dorobanţu – un prizonier al conştiinţei în lagărul comunist. O evocare a unei puternice şi controversate personalităţi duhovniceşti”; Pr. Lect. Dr. Lucian D. Colda (Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba-Iulia), a susținut referatul „Înnoire şi dezvoltare în Tradiţie. Repere hermeneutice ale teologiei părintelui Dumitru Stăniloae în viziunea preotului profesor Ion Bria”; Lect. Dr. Ciprian Iulian Toroczkai (Facultatea de Teologie Ortodoxă ”Andrei Șaguna” din Sibiu), a prezentat tema: „De ce cad îngerii…”. Paternitate teologică și provocări ideologice în secolul XX”; Pr. Lect. Dr. Ștefan Negrean (Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din Arad), a vorbit despre „Părintele Gheorghe Calciu Dumitreasa – Omul Duhului”; Diac. Lect. Dr. Florin Tomoioagă (Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dr. Vasile Coman” din Oradea), a prezentat tema „Părintele Dionisie Ignat de la Colciu – duhovnicul român din Athos”; Pr. Conf. Dr. Ioan Mihoc (Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa), a susținut referatul „Cuvântarea Sf. Apostol Pavel din Milet (Fapte 20,18-35) despre responsabilitatea pastoral-misionară a slujitorilor Bisericii”.

Simpozionul Internațional de Teologie de la Mănăstirea Timișeni – Șag se încadrează în seria de manifestări științifice organizate în Arhiepiscopia Timișoarei cu prilejul proclamării de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a anului 2018 ca An omagial al unității de credință și de neam și An comemorativ al făuritorilor Marii Uniri din 1918.

Comments are closed.