Slujirea arhierească la Mănăstirea Timişeni

La praznicul Întâmpinării Domnului, Mânăstirea Timişeni, de la marginea localităţii Şag, jud. Timiş, a primit vizita Preasfinţitului Paisie Lugojanul, Episcop- vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei. Cu acest prilej, Preasfinţia Sa a oficiat Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie în biserica nouă a mănăstirii cu hramul „Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul”, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, format din arhim. Simeon Stana, exarhul mănăstirilor din cuprinsul eparhiei, protos. Mihail Duma şi pr. Nicolae Fiţ, slujitorii mănăstirii, precum şi arhid. Cristian Constantin, consilier la Centrul eparhial.

Alături de obştea mănăstirii, condusă de stavrofora Casiana Şimon, la slujbă au participat numeroşi credincioşi, atât din Timişoara, precum şi din localităţile învecinate.

Cuvântul de învăţătură a fost rostit de arhim. Simeon Stana, care a subliniat importanţa praznicului Întâmpinării Domnului, dar şi înţelesurile duhovniceşti ale acestuia. Astfel, Prea Cuvioşia Sa a arătat că sensul ducerii la templu a fiecărui întâi născut de parte bărbătească la 40 de zile de la naştere, după Legea Vechiului Testament, era acela al închinării, al consacrării sale lui Dumnezeu. Acest lucru este evidenţiat în Legea cea Nouă prin Taina Sfântului Botez, în cadrul căreia pruncul este închinat lui Dumnezeu, este încreştinat şi primeşte pecetea Harului Sfântului Duh ca semn al sfinţirii sale în Dumnezeu.

În finalul Sfintei Liturghii, Preasfinţitul Paisie Lugojanul a oficiat o slujbă de binecuvântare a prinoaselor aduse de credincioşi în cinstea marelui praznic. După slujbă, Ierarhul a adresat obştii mănăstirii şi tuturor celor prezenţi binecuvântarea şi dragostea părintească a Înalt Preasfinţitului Nicolae, Mitropolitul Banatului, precum şi îndemnul de a urma Sfântului şi Dreptului Simeon în dragostea şi nădejdea cea către Dumnezeu.

Comments are closed.