Taina Sfântului Maslu și prezentarea noului preot paroh, în Parohia Hodoni din Protopopiatul Ortodox Român Timișoara I

        Duminică 21 noiembrie a.c., cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, în Parohia Hodoni din Protopopiatul Ortodox Român Timișoara I s-a oficiat Taina Sfântului Maslu de obște în prezența unui număr mare de credincioși veniți atât pentru a participa la această Sfântă Taină a Bisericii noastre, dar mai ales pentru a-l cunoaște pe noul lor păstor sufletesc. 

        Odată cu aceasta, preacucernicul preot Zaharia Pereș protopopul locului, a ținut un cuvânt de învățătură la finalul slujbei, despre importanța faptelor bune pentru mântuirea fiecăruia și a arătat că postul fără partea practică nu este deplin, motivând acest aspect prin pildele rostite de Domnul nostru Iisus Hristos, care ne-a dat multiple exemple despre săvârșirea binelui și ne-a întărit credința că acolo unde este comoara noastră, acolo este și inima noastră.

        După acest binevenit cuvânt omiletic la început de post părintele protopop a adus mulțumire preotului pensionar Ioan Burdea, care a slujit în această parohie timp de peste 40 de ani, apreciindu-i statornicia de care a dat dovadă și dragostea față de credincioșii săi, pe care-i va purta în rugăciune pe mai departe.  Imediat după aceasta a dat citire actului Cancelariei Eparhiale de numire a noului preot paroh Cătălin Eugen Ionele, originar din localitatea Ghiroda, județul Timiș, absolvent al Seminarului Teologic Ioan Popasu din Caransebeș și al Facultății de Litere, Istorie și Teologie din Timișoara, specializarea Teologie pastorală, precum și deciziei de atribuții încredințate de Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului. 

        Totodată, i s-a adus în atenție textul biblic din Epistola I către Timotei a Sfântului Apostol Pavel care zice: ,,Nimeni să nu disprețuiască tinerețile tale, ci fă-te pildă credincioșilor cu cuvântul, cu purtarea, cu dragostea, cu duhul, cu credința și curăția”, I Timotei 4,12, precizându-se faptul că de acum înainte această parohie va fi asemenea familiei sale, de care va trebui să îngrijească cu timp și fără timp, dat fiind că va da socoteală înaintea lui Dumnezeu pentru misiunea încredințată, spre mântuirea sfinției sale și a păstoriților săi.   

         Așadar, după tradiția noastră bisericească i s-a înmânat mai întâi de toate Sfânta Evanghelie, spre a ține seama permanent de cuvântul lui Dumnezeu care trebuie făcut cunoscut oamenilor, atât la Sfânta Liturghie, cât și la celelalte Taine și ierurgii pe care le va oficia de-a lungul timpului. I s-a transmis de asemenea, să nu predice niciodată fără Sfânta Scriptură, care e mai presus de orice carte sau învățătură din înțelepciunea lumii, întrucât aici nu vorbim despre cuvintele oamenilor, ci despre Cuvântul lui Dumnezeu. Așa cum spune Sfântul Apostol Pavel în aceeași epistolă adresată lui Timotei: ,,Păzește-te pe tine însuți și învățătura, stăruiește în ea, căci făcând aceasta, și pe tine te vei mântui și pe cei care te ascultă”, I Timotei 4,16.

        Apoi, i s-a înmânat cheia bisericii parohiale de care va trebui să grijească mereu dat fiind că în acest sfânt lăcaș se află rămășițele pământești ale unuia dintre cei mai de seamă bănățeni, care a luptat pentru drepturile românilor și ale neamului nostru greu încercat, și anume vrednicul de pomenire Vincențiu Babeș, născut la Hodoni, avocat, profesor, ziarist și om politic român din Banat, unul din membrii fondatori ai Academiei Române.

         Tot referitor la această cheie i s-a mai spus noului preot că ea poate fi folosită simbolic sau chiar metaforic în sensul de a deschide sufletele celor ce nu sunt încă în biserică și ar trebui găsiți la casele lor și îndrumați să intre cu încredere pe ușa bisericii care va fi mereu descuiată, spre binele lor și a acestei frumoase comunități.

          Nu în cele din urmă i s-a oferit tânărului preot Sfânta Cruce pentru a face față greutăților și ispitelor ce se vor abate asupra sa, întrucât viața preotului de parohie nu este lipsită de griji, ci are suficiente neajunsuri și chiar încercări peste puterile sale. De aceea, prin semnul crucii  poate primi întărire să meargă mai departe în drumul lui misonar prin lume, întucât: ,,Cuvântul crucii…pentru noi cei care ne mântuim, este puterea lui Dumnezeu”, I Corinteni 1,18. 

          În finalul acestei seri duhovnicești, părintele protopop Zaharia Pereș a transmis binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, a adus mulțumire domului primar și domnului viceprimar ai comunei Satchinez, de care ține și localitatea Hodoni, pentru ajutorul acordat parohiei, credincioșilor implicați în amenajarea casei parohiale și în buna primire a noului preot paroh și   i-a asigurat pe toți de dragostea Chiriarhului nostru, precum și de cea a Preasfințitului Părinte Episcop vicar Paisie Lugojanul, care l-a hirotonit pe teologul Cătălin Eugen Ionele, oferindu-i harul preoției, de care va fi întrebat în Împărăția lui Dumnezeu. 

          Mulțumind lui Dumnezeu pentru acest nou păstor de suflete, nădăjduim că Biserica noastră Ortodoxă va avea un bun misionar în ogorul Domnului și un slujitor de cinste la un alt sfânt altar din Arhiepiscopia Timișoarei.

Comments are closed.