Ziarul Lumina – 8 ani de lucrare misionară

Mesajul Preafericitului Părinte DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, cu prilejul aniversării a opt ani de apariţie neîntreruptă a Ziarului Lumina, joi, 7 februarie 2013:

În ziua de 7 februarie 2013 se împlinesc opt ani de apariţie neîntreruptă a Ziarului Lumina (fondat în 2005). Această aniversare este un moment al bucuriei lucrării binecuvântate, în care se cuvine să aducem mulţumire Bunului Dumnezeu pentru toate binefacerile Sale şi să ne bucurăm pentru cele făptuite cu lumina harului în viaţa Bisericii noastre şi consemnate zilnic în paginile cotidianului Patriarhiei Române. Plămădite din dorinţa de a semăna pe pământul cel bun al slovei tipărite din România sămânţa Evangheliei prin mijloace noi de propovăduire a Cuvântului lui Dumnezeu, Publicaţiile Lumina s-au aflat într-o permanentă căutare pentru a consemna evenimente şi a transmite, cu instrumente jurnalistice moderne, informaţia de actualitate bisericească din ţară şi din diaspora, precum şi moştenirea creştină statornică a sufletului românesc. Toţi ostenitorii angajaţi în această lucrare sunt motivaţi mai ales de convingerea că apostolatul mediatic constituie o necesitate şi o şansă în activitatea misionară a Bisericii azi.

Într-o vreme în care există multe lipsuri privind cunoaşterea valorilor credinţei creştine ortodoxe, Ziarul Lumina şi Lumina de Duminică lucrează pentru a transmite către societatea românească de astăzi lumina credinţei şi a vieţii spirituale creştine ca factor de speranţă şi de comuniune în societate. Publicaţiile Lumina dau mărturie despre lumina credinţei şi a faptelor bune din viaţa eparhiilor, parohiilor, mănăstirilor şi a multor instituţii bisericeşti.

Ziarul Lumina înseamnă în primul rând tineri jurnalişti ortodocşi dedicaţi Bisericii şi neamului nostru românesc, care se străduiesc în fiecare ediţie să transforme litera tipărită în edificare spirituală, pentru comuniunea oamenilor cu Dumnezeu şi întreolaltă pe calea către Împărăţia cerurilor.

După opt ani de organizare şi adaptare la situaţii noi, într-o lume în rapidă schimbare, Ziarul Lumina a câştigat mai multă experienţă şi mai multă sensibilitate faţă de problemele actuale ale societăţii, în vreme de crize multiple.

Această lucrare mediatică misionară, aşezată permanent sub binecuvântarea Preasfintei Treimi şi susţinută în exclusivitate de Biserica Ortodoxă Română, a crescut de la an la an şi oferă tuturor celor interesaţi informare şi orientare spirituală care îndeamnă la coresponsabilitate şi cooperare în realizarea binelui comun.

Tuturor susţinătorilor, ostenitorilor şi cititorilor le dorim sănătate şi mântuire, precum şi multă bucurie în culegerea roadelor acestei lucrări misionare, realizată spre slava lui Dumnezeu şi spre binele Bisericii şi al poporului român!

La mulţi ani, cu roade bogate şi binecuvântate!

† Daniel
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Sursa: basilica.ro

Comments are closed.