Acțiune de promovare a Facultății de Teologie la Lugoj

În duminica a cincea după Învierea Domnului, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Ioan, Catedra de Teologie Ortodoxă, reprezentată de părintele consilier Nichifor Tănase și domnul conferențiar Daniel Lemeni, a organizat o acțiune de promovare a specializării Teologie Ortodoxă la biserica cu „Învierea Domnului și Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril” din Lugoj.

Astfel, după Sfânta Liturghie, oficiată de părintele consilier Nichifor Tănase, părintele Ionuț Furdean, protopopul Lugojului, părintele paroh Nicolae Ciucure și părintele Mihai Sidei, părintele Nichifor Tănase, profesorii timișoreni au prezentat în fața credincioșilor oferta educațională a Facultății de Litere, Istorie și Teologie din cadrul Universității de Vest din Timișoara, ofertă structurată pe cele două programe de studiu (licență și master). De asemenea, cei doi oaspeți au precizat că, în viitorul foarte apropiat, e preconizată și înființarea unei Școli doctorale, menită să atragă doctoranzi atât din Banat, cât și din țară. În continuare, părintele Nichifor a prezentat credincioșilor, în mod detaliat, calendarul de admitere pentru studiile de licență și master.

Dacă în cuvântul de învățătură din cadrul Sfintei Liturghii, părintele Nichifor Tănase a vorbit despre îndumnezeirea omului ca proces duhovnicesc continuu, realizat și împlinit de iconomia Fiului lui Dumnezeu, respectiv de cea a Duhului Sfânt, d-l Daniel Lemeni, în cuvântul adresat credincioșilor după Sfânta Liturghie, a evidențiat și accentuat faptul că fiecare om este însetat de apa cea veșnică (asemenea femeii samarinence – ipostaza omului „căzut), adică de Iisus Hristos. Omul fiind creat după chipul lui Hristos, nu se poate împlini cu adevărat decât în și prin Iisus Hristos, astfel încât setea după viața cea adevărată nu poate fi ostoită de „apa” acestei lumi.

Atmosfera acestei duminici a fost marcată de o reală bucurie duhovnicească în rândul credincioșilor, aspect subliniat cu multă bunăvoință de părintele protopop Ionuț Furdean.

Comments are closed.