Întrunirea cercurilor pastoral-misionare din protopopiatul Lugoj

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Ioan, în protopopiatul Lugoj au avut loc primele trei întruni ale cercurilor pastoral-misionare din acest an, având ca tematică Anul 2024 – Anul omagial al pastorației și îngrijirii bolnavilor și Anul comemorativ al tuturor sfinților tămăduitori fără de arginți.

Întâlnirile s-au desfășurat conform unui calendar bine stabilit și aprobat de Centrul eparhial de la începutul anului, discuțiile care au avut loc încadrându-se în tematica propusă.

Au fost alese drept gazde ale acestor întâlniri parohiile Lugoj – Pogorârea Duhului Sfânt, Jdioara și Paniova. Programul întâlnirilor a debutat cu oficierea slujbei vecerniei în bisericile parohiale, apoi, un preot desemnat, a susținut o cateheză referitoare la pastorația și îngrijirea bolnavilor.

Preoții Răzvan Marinescu de la parohia Sacoșu Mare, Cristian Rujoni de la parohia Tapia și Darius Ghera de la parohia Iosifalău, au pregătit și susținut fiecare câte o cateheză din  care s-au desprins câteva idei referitoare la activitatea Bisericii din vechime în privința pastorației și îngrijirii bolnavilor, dar și îndemnuri și sfaturi practice pentru prezenți, subliniind rolul preotului în activitatea filantropică a parohiei.

Din catehezele susținute a reieșit că Biserica a fost dintru început apropiată de suferințele omenești, iar colectele pentru nevoiași și-au făcut loc mereu printre preocupările primilor creștini. În privința bolilor și a neputințelor, modelul suprem de vindecare îl reprezintă Domnul nostru Iisus Hristos care a vindecat și a lăsat în urma Sa oameni sănătoși trupește și sufletește. Drept urmare, Biserica oferă celor apăsați de boli cele trei sfinte Taine, Mărturisirea păcatelor, Euharistia și Maslul, prin care, cei ce le primesc, au posibilitatea de a primi harul lui Dumnezeu și iertarea păcatelor, daruri care aduc și însănătoșirea și înzdrăvenirea trupească.

În finalul întâlnirilor protopopul locului, preotul Ionuț-Viorel Furdean a ținut să mulțumească tuturor celor implicați în organizarea cercurilor pastoral-misionare, transmițând tuturor binecuvântarea Înaltpreasfintitului Părinte Mitropolit Ioan. A urmat apoi și o scurtă sesiune de comunicări de natură administrativă în care au fost analizate câteva aspecte privitoare la buna desfășurare a activității parohiale.

Protopopiatul Lugoj este împărțit în cinci cercuri pastoral-misionare, fiecare cerc având câte un preot responsabil cu activitatea acestora, sub îndrumare a Centrului eparhial.

Comments are closed.