Adunarea Eparhială

În ziua de 12 decembrie s-a desfăşurat, la Centrul eparhial, întrunirea de lucru anuală a Adunării Eparhiale a Arhiepiscopiei Timişoarei, în ultima sesiune din actuala legislatură, sub preşedinţia Înalt Prea Sfinţitului Arhiepiscop şi Mitropolit Nicolae, asistat de Prea Sfinţitul Episcop-vicar Paisie Lugojanu.

De dimineaţă s-a oficiat slujba Te-Deumului de către Prea Sfinţitul Episcop-vicar Paisie Lugojanu şi alţi slujitori, în biserica din incinta reşedinţei mitropolitane, apoi s-a trecut în sala de şedinţe, unde Înalt Prea Sfinţitul Părinte Preşedinte a rostit cuvântul de deschidere. După constituirea biroului Adunării, P.On. Părinte vicar-administrativ Ionel Popescu a dat citire raportului general de activitate pe anul 2009, apoi membrii Adunării s-au retras pentru deliberările pe comisii de lucru. Între timp, ierarhii eparhiei s-au întreţinut cu invitaţii la Adunarea Eparhială (protopopi, stareţi şi stareţe, clerici, reprezentanţi ai instituţiilor de învăţământ teologic, ai asociaţiilor religioase, mireni, ş.a.). La revenirea membrilor Adunării, s-a reluat şedinţa în plen, iar propunerile comisiilor au devenit hotărâri ale Adunării Eparhiale. Cuvântul de încheiere i-a revenit Înalt Prea Sfinţitului Mitropolit Nicolae, care a sintetizat cele cuprinse în deciziile adoptate şi luările de cuvânt ale invitaţilor. A urmat agapa tuturor celor prezenţi, la reşedinţa mitropolitană.

Asupra conţinutului raportului de activitate pe anul 2009, ca şi asupra celor decise de Consiliul Eparhial pentru aplicarea hotărârilor Adunării Eparhiale, vom reveni într-unul din numerele următoare ale publicaţiei.

Leave a Reply