Anunţ achiziţie echipamente IT

ARHIEPISCOPIA TIMIŞOAREI anunţă achiziţia de ECHIPAMENTE IT în cadrul proiectului “REŢEA INTERREGIONALĂ DE CENTRE EDUCAŢIONALE” – POSDRU/91/2.2/S/61137, proiect cofinaţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

1. Specificaţii tehnice: Achiziţionare Echipamente IT (calculatoare şi multifuncţionale), specificaţii tehnice conform Documentaţiei pentru ofertanţi.

2. Sursa de finanţare: Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, proiect POSDRU/91/2.2/S/61137, “ Reţea interregională de centre educaţionale”

3. Bugetul maxim alocat este de 39250 lei fără TVA

4. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare : “Preţul cel mai scăzut”

5. Ofertele pot fi trimise la adresa: Arhiepiscopia Timişoarei, Bulevardul C.D. Loga, Nr. 7, Localitate: Timişoara, cod poştal: 300021, jud. Timiş, România, Persoana de contact: Expert achiziţii publice Păcurar Maria Diana

6. Data limită pentru depunerea ofertei: 11.04.2011, ora 11:00

7. Data publicării anunţului publicitar: 06.04.2011

Pentru orice detalii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi la telefon: (+40)0356715982, fax (+40)0356715982, e-mail: centre.educationale@yahoo.com

Leave a Reply