Noul Regulament intern al Arhiepiscopiei Timişoarei

      Urmare hotărârii Sf. Sinod 10133/ 15.12. 2011, Centrul nostru eparhial a întocmit regulamentul intern al Arhiepiscopiei Timişoarei, care a fost aprobat în cadrul şedinţei Permanenţei Consiliului Eparhial din 8 februarie 2012.  “După aprobarea  textului regulamentului, acesta a fost trimis oficiilor protopopeşti spre a fi prelucrat cu personalul clerical şi neclerical din eparhie, precum şi cu personalul din cadrul mănăstirilor. De asemenea, astăzi 19 martie, prelucrarea regulamentului intern al Arhiepiscopiei Timişoarei s-a făcut la sediul Centrului eparhial şi cu personalul clerical şi neclerical, care activează aici dar şi la atelierul de lumânări, tipografia eparhială şi la catedrala mitropolitană. Cu acest prilej a avut loc nu numai prezentarea textului, a articolelor acestui regulament, ci şi un dialog cu angajaţii noştri, clerici şi neclerici, pe marginea articolelor regulamentului, răspunzându-se întrebărilor-nelămuririlor exprimate de preoţi şi de angajaţii mireni. Fiecare angajat a semnat apoi de luare la cunoştinţă, regulamentul fiind pus la dispoziţia fiecarui conducator de sector, asa încât persoanele ce vor fi angajate în viitor sa fie familiarizate cu drepturile şi obligaţiile ce le revin în cadrul Arhiepiscopiei Timişoarei.

Textul acestui regulament de funcţionare internă a fost elaborat în conformitate cu Statutul pentru Organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române şi cu noul Cod al Muncii şi a fost comunicat oficiului canonico-juridic al Patriarhiei Române”, ne-a declarat pr. Ionel Popescu, vicar-administrativ al Arhiepiscopiei Timişoarei.

Comments are closed.