Capacitate preoţească – sesiunea octombrie 2014

 Capacitate preoteasca

În conformitate cu Metodologia pentru obţinerea gradelor profesionale în preoţie de către personalul clerical, aprobată de Sfântul Sinod prin hotărârea 1199/2008, Permanenţa Consiliului Eparhial din 17 iunie 2014 a aprobat organizarea examenului de capacitate preoţească – sesiunea octombrie 2014.

La examenul de capacitate preoţească se pot înscrie doar licenţiaţii în Teologie Pastorală, cei care doresc hirotonia întru preot, precum şi preoţii şi diaconii ce nu l-au promovat. Întrucât examenul de capacitate preoţească are valabilitate un an de zile pentru cei care au obţinut media sub 9,00 şi doi ani valabilitate pentru cei care au promovat cu cel puţin media 9,00, se pot înscrie şi candidaţii care au depăşit condiţiile enunţate.

Examenul va consta:

– într-o probă eliminatorie – testare psihologicăce se va desfăşura în săptămâna 22-26 septembrie a.c., ora 9;

testarea de specialitate: se vor susţine probele scrise (dogmatică şi morală; IBU şi IBR) şi probele orale (exegeză NT, predică, cateheză, tipic şi liturgică, cântare, legislaţie şi administraţie bisericească) în ziua de 3 octombrie, ora 8,00, la Centrul eparhial din Timişoara, B-dul. C.D. Loga nr. 7.

Înscrierea se va face la Centrul eparhial (la Sectorul învăţământ), în perioada 1-19 septembrie a.c. Dosarul de înscriere va cuprinde: a) cerere către Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop şi Mitropolit Nicolae; b) copii după actele de studii: diplomă de licenţă în teologie pastorală, masterat, doctorat şi foile matricole; c) copie B.I./C.I.; d) recomandarea preotului duhovnic; e) dovadă de la Centrul eparhial că nu există impedimente canonice la hirotonie.

 

Alăturat anexăm programa pentru examen şi bibliografia selectivă:

Predici, cântare bisericească, cateheze, Dogmatică şi morală, Exegeza NT, IBU-IBR, legislatie şi administraţie, liturgică şi tipic.

Comments are closed.