Comunicat de presă

      Fundaţia Filantropia Timişoara în parteneriat cu Asociaţia Institutul pentru Politici Sociale, în calitate de beneficiar al proiectului Centrele de Incluziune Socială – oportunitate pentru facilitarea participării pe piaţa muncii a grupurilor vulnerabile, anunţă campania „Descoperă omul potrivit la locul potrivit!”, o campanie pentru egalitatea de şanse pe piaţa muncii a persoanelor cu dizabilităţi.

Campania se desfăşoară în judeţul Timiş şi urmăreşte promovarea şi diseminarea de informaţii în cadrul potenţialilor angajatori în ceea ce priveşte dezvoltarea unor noi locuri de muncă protejate în întreprinderi, promovarea diferitelor forme alternative şi flexibile de angajare a persoanelor cu dizabilităţi.

Proiectul Centrele de Incluziune Socială – oportunitate pentru facilitarea participării pe piaţa muncii a grupurilor vulnerabile este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul Major de Intervenţie 6.2. „Îmbunătăţirea accesului şi participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii”. (www.politicisociale.ro)

Comments are closed.