Comunicat de presă

În legătură cu afirmaţiile apărute în articolul Consiliul Eparhial analizează „megaţeapa” de la Biserica „Sf. Ilie” din Fabric, din cotidianul „Ziua de Vest” (anul XII, numărul 3665, joi 28 aprilie 2011), sub semnătura lui Ovidiu Mărăscu, facem cunoscut că joi 28 aprilie, a avut loc la sediul Centrului eparhial, întâlnirea de lucru dintre Consiliul Eparhial al Arhiepiscopiei Timişoarei şi Consiliul Parohial al parohiei Timişoara Fabric. În cadrul întrunirii, s-au clarificat şi aspectele legate de subiectul articolului în cauză.

Drept urmare, facem cunoscute următoarele:
– Devizul la care s-a făcut referire este o ofertă estimativă de lucrări, parte integrantă a dosarului – cerere pentru finanţare de la bugetul de stat. Preotul Iulian Cosma a dezinformat presa, nerecunoscând faptul că, la începutul lunii decembrie 2010 a refuzat să întocmească documentele necesare, ce se impun ca cerinţă a OG 82/2001, HG 1470/2002, modificată şi completată prin HG 1265/2010, acte legislative care reglementează finanţarea exclusivă a lucrărilor de reparaţii şi construcţii, doar la bisericile parohiale şi nu la anexe sau case parohiale.

– Potrivit hotărârii nr. 7424 /2010 a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, care prevede încheierea unui protocol de finanţare între Secretariatul de Stat pentru Culte şi Patriarhia Română, Centrele eparhiale, prin sectorul economic, au obligaţia de a supraveghea la buna gestionare a fondurilor de la bugetul de stat, lucru care s-a făcut şi la parohia în cauză, în caz contrar aceasta putând fi sancţionată trei ani de zile prin excluderea de la orice finanţare de la bugetul de stat. În calitate de paroh, preotul Iulian Cosma era obligat să întocmească toate documentele necesare şi să le înainteze Secretariatului de Stat pentru Culte în termenul legal, lucru pe care nu l-a făcut.

– Consiliul Parohial a fost dezinformat de către preotul paroh Iulian Cosma, fapt dovedit în şedinţa comună din ziua de 28 aprilie a.c. Membrii Consiliului Parohial nu au cunoscut faptul că suma de 50.000 lei, alocată de la bugetul de stat, nu poate fi investită decât în clădirea bisericii şi de asemenea, faptul că banii au fost viraţi deja de către Secretariatul de Stat pentru Culte direct în contul parohiei, deşi din luna decembrie 2010 până în prezent nu s-a făcut niciun demers legal pentru demararea lucrărilor de reparaţii la biserică. Ca for executiv în parohie, Consiliul Parohial este cel care angajează şi supraveghează societatea de profil care execută respectivele lucrări, pe când Centrul eparhial, prin Comisia tehnică, doar verifică şi ajută la îmbunătăţirea acestor demersuri.

– Este regretabil că în faţa Consiliilor Eparhial şi Parohial, preotul paroh Iulian Cosma nu a recunoscut că ar fi trimis presei o declaraţie scrisă cu privire la aşa numitul „deviz fictiv”.

28 aprilie 2011

Biroul de presă al Arhiepiscopiei Timişoarei

Leave a Reply