Concursul interdisciplinar de Cultură și Spiritualitate Românească

Sâmbătă, 15 februarie 2014, în cadrul Liceului Penticostal Logos din Timişoara s-a desfăşurat etapa judeţeană a Concursului interdisciplinar CULTURĂ ŞI SPIRITUALITATE ROMÂNEASCĂ. La concursul iniţiat de Ministerul Educaţiei Naţionale s-au înscris un număr de aproximativ 100 elevi din clasele gimnaziale. Tematica concursului a fost Frumuseţea sacră a lumii, competiţia desfăşurandu-se pe două niveluri: nivelul claselor V-VI – Natura între pământ şi cer și nivelul claselor VII-VIII  – Omul între sacru şi profan.

Scopul competiţiei este de a crea elevilor un spaţiu deschis al cunoaşterii, prin conştientizarea faptului că între discipline, graniţele sunt flexibile şi cuprind o zonă de interferenţă, în care se găsesc conţinuturile ce pot fi abordate deopotrivă din perspectiva de cunoaştere dată de fiecare dintre cele două discipline.

Importanţa interdisiciplinarităţii este bine conturată în cadrul concursurilor şi parteneriatelor din cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş, prin numeroasele activităţi derulate de catedra de religie împreună cu alte disicipline: limba şi literatura romănă, istorie, muzică, desen, etc.

Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş a fost reprezentat de Doamna Inspector de religie şi de Domnul Inspector de limba şi literatura romană, Prof. Bloancă Gheorghe, precum şi de profesorii metodişti Macovei Emanuela şi Pîrvu Crinuţa.

În deschiderea concursului, elevii au rostit  rugăciunea Tatăl nostru, iar Domnul Director Prof. Catană Gheorghe a rostit un cuvant de bun venit elevilor participanţi. În continuare, Doamna inspector pentru religie, Prof. Daniela Buzatu, a îndemnat elevii să dovedească faptul că sunt demni de numele de creştin prin vorbele şi faptele lor, evidenţiind în atitudinea lor comunicare asertivă, sensibilitate creştină şi exprimare culturală.

Etapa naţională a Concursului se va desfăşura în perioada  9-11  mai 2014 la Bârlad, jud. Vaslui. Judeţul Timiş va fi reprezentat de elevii cu cel mai mare punctaj obţinut la clasele V-VI şi VII-VIII.

Comments are closed.