Consiliul eparhial întrunit la Timişoara

     Cu binecuvântarea Înalt Preasfinţitului Nicolae, Mitropolitul Banatului, Consiliul eparhial al Arhiepiscopiei Timişoarei s-a întrunit marţi, 30 octombrie, în şedinţă lunară de lucru. Şedinţa Consiliului eparhial a fost prezidată de Preasfinţitul  Paisie Lugojanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei. În cadrul întrunirii au fost dezbătute mai multe probleme curente ale secţiilor administrativ-bisericească, culturală, economică, patrimoniu, asistenţă socială şi juridică. De pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului eparhial amintim la secţia  administrativ- bisericească, comunicarea actului Cancelariei Sfântului Sinod nr. 10.890/ 2012 privind întocmirea listei parohiilor al căror personal clerical beneficiază de sprijin lunar de la bugetul de stat în procent de 80% din salariul de bază şi completarea parohiilor vacante  Cerna, protopopiatul Deta şi Cheglevici, protopopiatul Sânnicolau Mare. În cadrul aceleiaşi secţii, au mai fost discutate o serie de probleme privind mişcarea personalului neclerical. La secţia culturală a fost prezentată lucrarea „ Monografia Arhiepiscopiei Timişoarei”, a preotului profesor Vasile V. Muntean. În acelaşi timp, au fost trecute în revistă evenimentele şi manifestările culturale organizate în cursul lunii octombrie în Arhiepiscopia Timişoarei. Dintre acestea amintim, Concursul naţional de muzică bisericească „ Lăudaţi pe Domnul”, faza mitropolitană şi conferinţele preoţeşti de toamnă, la care au luat parte preoţii şi diaconii din cele şase protopopiate ale eparhiei. În continuarea şedinţei, au fost aprobate unele contracte de închiriere înaintate de oficiile parohiale din cadrul Arhiepiscopiei Timişoarei, iar la secţia de asistenţă socială s-au discutat aspecte privind asistenţa preoţilor pensionari lipsiţi de sprijin financiar.

Consiliul Eparhial, organism executiv al Adunării eparhiale

Potrivit articolului 85 din Statutul pentru Organizarea şi Funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române organismele de conducere ale Eparhiei sunt Chiriarhul, Adunarea Eparhială ca organism deliberativ, Consiliul Eparhial şi Permanenţa Consiliului Eparhial ca organisme executive. Consiliul Eparhial este organism executiv al Adunării eparhiale şi are în competenţă problemele bisericeşti administrative, culturale, social-filantropice, economice, patrimoniale şi fundaţionale pentru întreaga eparhie. Consiliul Eparhial se compune din 9 membri, 3 clerici şi 6 mireni, aleşi pe termen de patru ani de Adunarea Eparhială dintre membrii ei. Aceştia pot fi aleşi pentru cel mult două mandate.

Comments are closed.