Examen de capacitate preoțească la Centrul Eparhial

Joi, 28 martie, la sediul Centrului Eparhial din Timișoara a avut loc examenul de capacitate preoțească – sesiunea martie 2024. Candidații înscriși, absolvenți ai studiilor teologice, s-au prezentat mai întâi la proba scrisă a examenului, care a cuprins disciplinele Dogmatică și Istoria Bisericească Universală.

Candidații care au promovat proba scrisă s-au prezentat la cea orală, comisia de examinare, prezidată de Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Ioan, fiind formată din părintele consilier Mircea Szilagyi și părinții profesori de la  Facultatea de Teologie. La această sesiune au fost verificate cunoștințele, competențele și deprinderile candidaților din domeniile omiletică și catehetică, drept canonic și administrație bisericească, liturgică, muzică bisericească și tipic. Totodată, candidații au răspuns la întrebările  practice ce au avut în vedere diverse aspecte legate de pastorație și de viața parohiei.

Cele două probe au fost precedate de o altă probă eliminatorie, care a constat în testarea psihologică, desfășurată în timpul perioadei de pregătire a candidaților.

Candidații  care au absolvit acest examen au posibilitatea de a să ocupă posturi de preot  în Arhiepiscopia Timișoarei.

La examenul de capacitate preoțească se pot înscrie licențiații în Teologie Pastorală care doresc hirotonia întru preot. Examenul de capacitate preoțească are valabilitate un an de zile,  pentru cei care au obținut media sub 9,00 și doi ani de valabilitate pentru cei care au promovat cu cel puțin media 9,00. Astfel, pentru susținerea lui se pot înscrie și candidații  care, în anii anteriori, au medii sub 9:00.

Comments are closed.