Examen și colocviu pentru gradul I în preoție

Centrul eparhial din Timișoara a găzduit joi, 9 noiembrie a.c., susținerea lucrărilor pentru obținerea gradului I în preoție, dar și colocviul de admitere la gradul I în preoție.

La prezentarea lucrărilor au fost prezenți părinții  profesori de la Facultățile de Teologie din eparhiile aparținătoare Mitropoliei Banatului. Comisia de examinare a fost prezidată de Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Arhiepiscopul Timișoarei și Mitropolitul Banatului.

Pentru obținerea gradului I în preoție, 17 de clerici din Arhiepiscopia Timișoarei, Arhiepiscopia Aradului și Episcopia Caransebeșului și-au susținut lucrările științifice de grad cu conținut teologic, ce au abordat teme dogmatice, istorice, pastoral-liturgice, cultural-misionare, social-filantropice și de drept bisericesc.

Părintele Mitropolit Ioan a subliniat, în cuvântul de îndemn de la încheierea susținerii lucrărilor, importanța studiului în viața clericilor, mai ales studiul Sfintei Scripturi. Cuvântul revelat trebuie aprofundat și studiat, a precizat Înaltpreasfinția Sa,  dacă este posibil, în limbile originale (greacă veche și ebraică),  pentru a sesiza toate nuanțele textului biblic, mai ales că nu întotdeauna traducerile pot reda fidel sensurile originale ale acestuia.

Criteriile pentru aprecierea susținerii  lucrării au fost: demonstrarea capacității de sinteză, a cunoașterii temeinice, aprofundarea problemei tratate; susținerea ei într-o manieră  problematizată; prezentarea şi susținerea ideilor majore din punct de vedere teoretic; sublinierea valorii practic-aplicative a demersului întreprins; capacitatea de valorificare a conținutului lucrărilor bibliografice mai importante în argumentarea ideilor şi a concluziilor; capacitatea de argumentare a valorii lucrării; utilizarea mijloacelor moderne pentru susținerea acesteia.

Nota minimă de promovare este 8 (opt). Gradul I se obţine, la cerere, după cel puţin 10 ani de vechime în preoţie și după cel puţin 4 ani de la promovarea examenului pentru gradul II.

De asemenea, la colocviul de admitere la gradul I în preoţie, s-au înscris 13 de preoți, ale căror lucrări speciale de grad vor fi alese, cu acordul profesorului coordonator şi cu aprobarea chiriahului, pe baza unei tematici şi a unei bibliografii aprobate de Sfântul Sinod al BOR, pentru fiecare materie în parte.

Lucrările metodico-științifice vor fi, apoi, elaborate în perioada unui an de zile, sub coordonarea unui cadru didactic de specialitate de la una din cele trei Facultăţi de Teologie din cadrul Mitropoliei Banatului.

Examinarea a urmărit, cu prioritate, verificarea capacității candidaților de a sesiza şi de a soluționa implicațiile practice pastoral-misionare, social-filantropice sau administrativ-gospodărești ale temei tratate.

Examenul s-a desfășurat în conformitate cu Metodologia pentru obţinerea gradelor profesionale în preoţie de către personalul clerical, aprobată de Sfântul Sinod prin hotărârea 5121/2023 prin care se aprobă susţinerea lucrărilor pentru obţinerea gradului I, de către candidaţii care au promovat colocviul de admitere la gradul I în anul precedent.

Comments are closed.