Implicarea preoţilor şi a credincioşilor în slujirea semenilor

Astăzi, 20 decembrie 2012 a avut loc la Hotel Central din Arad conferinţa de presă finală a Proiectului „Implicarea clerului şi a membrilor comunităţilor parohiale  ortodoxe în dezvoltarea de proiecte sociale la nivelul Mitropoliei Banatului şi Arhieipiscopiei Alba Iuliei”, derulat în parteneriat de Arhiepiscopia Aradului, Arhiepiscopia Timişoarei, Episcopia Caransebeşului, Episcopia Devei şi Hunedoarei şi Asociaţia Filantropia Alba Iulia. A participat Înaltpresfinţitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, reprezentanţi ai partenerilor, ai Prefecturii Arad, Gabriel Toader – OIR POSDRU VEST, Edita Iuhasz, Director DGASPC Arad, angajaţii Centrului de Incluziune Socială Arad, reprezentanţi ai presei locale. În cadrul conferinţei au fost prezentate şi discutate rezultatele proiectului, cât şi posibilităţile fiecărei eparhii de dezvoltare a serviciilor sociale în urma derulării acestuia.
Proiectul a debutat la 03 ianuarie 2011, având drept obiectiv general facilitarea integrării sau a reintegrării persoanelor vulnerabile pe piaţa muncii, prin servicii de asistenţă şi dezvoltarea capacităţii comunităţilor parohiale ortodoxe din judeţele Alba, Arad, Caraş-Severin, Hunedoara, Mureş şi Timiş, de a genera şi implementa proiecte social-economice în scopul dezvoltării durabile şi  echilibrate de reţele integrate pentru servicii sociale. În cei doi ani de activităţi 460 preoţi sau credincioşi din parohiile eparhiilor implicate au fost certificaţi ca manageri de proiect şi au fost înfiinţate  şase Centre de Incluziune Socială în judeţele Alba, Arad, Caraş-Severin, Hunedoara, Mureş şi Timiş. Au fost redactate un număr de 96 proiecte sociale, culturale şi economice, depuse spre finanţare pentru creşterea nivelului de viaţă al semenilor, au fost încheiate 146 parteneriate viabile cu instituţii ale administraţiei publice locale şi centrale, DGASPC, AJOFM, ONG-uri, şcoli, au fost redactate 129 diagnoze comunitare. Numărul persoanelor din categoriile de vulnerabilitate din proiect a fost de 2929. Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei a subliniat rolul deosebit de important pe care proiectul l-a avut în dezvoltarea serviciilor sociale ale eparhiilor, cu îndemn adresat celor prezenţi de a susţine şi în viitor lucrarea filantropică. Au fost aduse mulţumiri ierarhilor din eparhiile partenere pentru atenta supraveghere şi implicarea directă în buna desfăşurare a activităţilor, echipei OIR POSDRU VEST Timişoara şi tuturor celor implicaţi în proiect pentru dăruire şi rezultate. Reprezentanţii partenerilor în proiect şi-au prezentat succint planuri de viitor ce se doresc a fi împlinite în urma realizării proiectului de faţă, care sunt strâns legate de activităţile împlinitre până în acum.
Proiectul “Implicarea clerului şi a membrilor comunităţilor parohiale ortodoxe în dezvoltarea de proiecte sociale la nivelul Mitropoliei Banatului şi Arhiepiscopiei Alba Iuliei” este cofinanţat prin Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară nr. 6 “Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenţie 6.2. “Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii”.

Comments are closed.