Înaltpreasfinţiei Sale, Mitropolitul Nicolae al Banatului

         Împlinirea a 50 de ani de păstorire ca mitropolit al Banatului a Înaltpreasfinţiei Voastre îmi oferă plăcutul şi onorantul prilej de a vă adresa, cu deosebit respect, cele mai sincere urări de sănătate şi activitate îndelungată, în sprijinul enoriaşilor şi al întregii comunităţi regionale din această zonă a ţării.

Vă mulţumesc pentru buna colaborare pe care aţi avut-o permanent cu instituţia Consiliului Judeţean Timiş şi pentru toate acţiunile care au avut ca scop conlucrarea şi buna înţelegere între toate cultele religioase.

Cu deosebită consideraţie,

Constantin Ostaficiuc

Preşedintele Consiliului Judeţean Timiş,

Comments are closed.