Întâlnirea consilierilor coordonatori ai activităţilor social-filantropice din eparhiile Patriarhiei Române, Timişoara, 11-13 noiembrie 2009

Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh DANIEL, în perioada 11-13 noiembrie 2009, la Timişoara, se vor desfăşura, lucrările Întâlnirii consilierilor coordonatori ai activităţilor social-filantropice din cuprinsul eparhiilor Patriarhiei Române. La această întrunire vor participa consilierii eparhiali responsabili de la toate cele 28 de eparhii din ţară, delegatul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel fiind Pr. Dorel-Nicolae Moţoc, Consilier Patriarhal la Sectorul Social-Filantropic al Patriarhiei Române. Întrunirile consilierilor eparhiali responsabili de sectoarele social-filantropice şi misionare ale eparhiilor sunt prevăzute de regulamentele adoptate prin Hotărârile Sfântului Sinod şi au rolul de a analiza şi propune măsuri şi planuri de activităţi în scopul îmbunătăţirii şi dezvoltării lucrării social-filantropice a Bisericii.

Principalele subiecte ale ordinii de zi sunt:

a) propuneri de actualizare şi îmbunătăţire a Regulamentului de organizare şi funcţionare a sistemului de asistenţă socială al Bisericii Ortodoxe Române, în concordanţă cu prevederile noului Statut al Bisericii Ortodoxe Române;

b) propuneri de eficientizare a modalităţilor de raportare anuală a activităţilor şi de modificare şi uniformizare a fişelor de evaluare;

c) prezentarea programelor şi proiectelor social-filantropice cu finanţare europeană în care sunt implicate eparhiile şi/sau asociaţia/fundaţia acesteia (proiecte aflate în derulare sau nou depuse), prezentarea programelor şi activităţilor noi şi propuneri de extindere, îmbunătăţire şi asigurarea sustenabilităţii;

d) propuneri pentru alcătuirea unui Regulament al activităţii de asistenţă religioasă desfăşurată în alte structuri decât cele parohiale (armată, penitenciare, spitale, aşezăminte);

e) planificarea temelor Grupului Executiv de lucru pentru anul 2010.

Leave a Reply