Lucrările Adunării Generale Extraordinare a Federaţiei FILANTROPIA

În ziua de 11noiembrie 2009, la Timişoara, se vor desfăşura, lucrările Adunării Generale Extraordinare a Federaţiei FILANTROPIA.

Federaţia FILANTROPIA funcţionează cu binecuvântarea Sfântului Sinod şi reuneşte 11 asociaţii şi fundaţii eparhiale care activează în domeniul social-filantropic. Principalele subiecte ale ordinii de zi sunt:

Raport de activitate pentru primele 10 luni ale anului 2009, cu prezentarea proiectelor câştigate şi a celor depuse spre finanţare;

Aspecte financiare şi logistice legate de implementarea proiectelor (prezentări, discuţii, propuneri);

Modificări la Statutul Federaţiei FILANTROPIA şi aderarea de trei noi membri (prezentări, analiză, vot);

Elemente de identitate vizuală ale Federaţiei FILANTROPIA: siglă şi site (discuţii, propuneri, vot).

Leave a Reply