Întrunirea Consiliului Eparhial la Timişoara

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Nicolae, Mitropolitul Banatului, Consiliul Eparhial al Arhiepiscopiei Timișoarei, s-a întrunit joi, 27 februarie, la reşedinţa mitropolitană în şedinţă de lucru. Din încredinţarea Chiriarhului, lucrările au fost prezidate Preasfințitul Paisie Lugojanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei. Pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Eparhial s-au aflat o serie de probleme curente ale secţiilor administrativ-bisericească, culturală, economică,  de asistenţă socială, patrimonială şi juridică. „ În primul rând, au fost luate măsuri pentru aplicare a deciziilor Adunării Eparhiale aduse în sesiunea din 25 ianuarie a.c., au fost prezentate hotărârile Sfântului Sinod, aduse în şedinţa din 1 februarie 2014, iar apoi au fost discutate problemele curente ale secţiilor Consiliului eparhial. De asemenea, au fost puse în aplicare sancţiunile consistoriului eparhial aplicate unor preoţi din eparhie, a fost completată parohia vacantă Zolt din protopopiatul Făget şi au fost prezentate referatele cu privire la confirmarea membrilor aleşi ai Consiliilor parohiale. Un referat special a avut în vedere conscripţiile parohiale, realizate în cea de a doua jumătate a anului trecut, preoţii şi diaconii care nu locuiesc în parohia unde funcţionează, precum şi preoţii care întrunesc condiţiile legale de pensionare în anul 2014. Secţia culturală a prezentat Calendarul almanah pe anul în curs şi totodată a propus numirea unui nou director la Şcoala Primară „Sfântul Antim Ivireanul” din Timişoara. La secţia de învăţământ a fost prezentată hotărârea Sfântului Sinod privind organizarea reuniunii Tinerilor Ortodocşi la Baia Mare în zilele de 3-6 septembrie 2014 şi s-a aprobat numărul de locuri la clasele de Teologie din cadrul Liceului Pedagogic „Carmen Sylva” din Timişoara. La secţia economică au fost prezentate hotărâri ale Sfântului Sinod cu privire la activitatea economico-financiară a parohiilor, iar Secţia juridică a prezentat spre avizare contractele de arendare, de închiriere şi de comodat înaintate de parohii. Pe ultimul punct al ordinii de zi a fost prezentată situaţia investiţiilor Centrului Eparhial pentru continuarea lucrărilor de construcţii la Aşezământul pentru persoane vârstnice „Sfântul Nicolae” de la Checea, precum şi necesitatea amenajării biroului de pelerinaje al Centrului Eparhial”, aprecizat pr. Ionel Popescu, vicar-administrativ al eparhiei.

Comments are closed.