Invitaţie de participare

ARHIEPISCOPIA TIMIŞOAREI, în calitate de achizitor, cu sediul în Timişoara, Bulevardul C.D. Loga, Nr. 7, jud. Timiş, având CIF 4483587, organizează la sediu, în data de 12.04.2011, ora 13:00, procedura de cercetare a pieţei – studiu al pieţei, desfăşurată conform Instrucţiunii Amposdru nr.26/2010, în vederea atribuirii contractului de achiziţie având ca obiect Furnizare aparate video în cadrul proiectului “ Reţea interregională de centre educaţionale”.

1.Obiectul contractului: Furnizare aparate video
2.Sursa de finanţare: Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, proiect POSDRU/91/2.2/S/61137, “Reţea interregională de centre educaţionale”

3.Ofertă depusă de ofertant: Oferta va conţine obligatoriu următoarele documente: Documente de calificare, Oferta tehnică şi Oferta financiară, conform cerinţelor descrise în documentaţia de atribuire.

4.Data limită pentru primirea solicitărilor de clarificări: 11.04.2011, ora 10:00

5.Data limită pentru răspunsul la solicitările de clarificări: 11.04.2011, ora 12:00

6.Limba de redactare a ofertei: română

7.Perioada de valabilitate a ofertei: 30 de zile de la data limită de primire a ofertelor

8.Preţul ofertei: va fi exprimat ferm în lei, fără TVA

9.Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului: “Preţul cel mai scăzut”

10.Nu se acceptă oferte alternative la oferta de bază

11.Adresa la care se depune oferta: Arhiepiscopia Timişoarei, Bulevardul C.D. Loga, Nr. 7, Localitate: Timişoara, cod poştal: 300021, jud. Timiş, România, telefon (+40)0356715982, fax (+40)0356715982

12.Data limită pentru depunerea ofertei: 12.04.2011, ora 11:00

13.Ora, data şi locul evaluării ofertelor: 12.04.2011, ora 13:00, la sediul achizitorului din Timişoara, Bulevardul C.D. Loga, Nr. 7

14.Bugetul maxim alocat acestui contract este de 30000 lei, fără TVA.

Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la nr. de telefon: 0356/715982, 0754057614 sau prin e-mail: centre.educationale@yahoo.com, persoană de contact: expert achiziţii publice Păcurar Maria Diana.

Data publicării pe pagina de internet proprie: 07.04.2011

Coordonator regional,
Pr. Cristian Pavel

Întocmit, Expert achiziţii publice,
Păcurar Maria Diana

Leave a Reply