Anunţ achiziţie aparate video

ARHIEPISCOPIA TIMIŞOAREI anunţă achiziţia de APARATE VIDEO în cadrul proiectului “REŢEA INTERREGIONALĂ DE CENTRE EDUCAŢIONALE” – POSDRU/91/2.2/S/61137, proiect cofinaţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

1. Specificaţii tehnice: Achiziţionare Aparate Video (Dvd-uri, Lcd-uri, Aparate Foto, Camere Video şi Video Proiectoare), specificaţii tehnice conform Documentaţiei pentru ofertanţi.

2. Sursa de finanţare: Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, proiect POSDRU/91/2.2/S/61137, “ Reţea interregională de centre educaţionale”

3. Bugetul maxim alocat este de 30000 lei fără TVA

4. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare : “Preţul cel mai scăzut”

5. Ofertele pot fi trimise la adresa: Arhiepiscopia Timişoarei, Bulevardul C.D. Loga, Nr. 7, Localitate: Timişoara, cod poştal: 300021, jud. Timiş, România, Persoana de contact: Expert achiziţii publice Păcurar Maria Diana

6. Data limită pentru depunerea ofertei: 12.04.2011, ora 11:00

7. Data publicării anunţului publicitar: 07.04.2011

Pentru orice detalii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi la telefon: (+40)0356715982, fax (+40)0356715982, e-mail: centre.educationale@yahoo.com

Leave a Reply