INVITAŢIE DE PARTICIPARE – Furnizare produse alimentare – diverse

ARHIEPISCOPIA TIMIŞOAREI, în calitate de achizitor, cu sediul în Timişoara, Bulevardul C.D. Loga, Nr. 7, jud. Timiş, având CIF 4483587, organizează la sediu, în data de 02.05.2011, ora 12:00, procedura competitivă desfăşurată conform Instrucţiunii Amposdru nr.26/2010, în vederea atribuirii contractului de achiziţie având ca obiect Furnizare produse alimentare – diverse în cadrul proiectului “ Reţea interregională de centre educaţionale”.

1.Obiectul contractului: Furnizare produse alimentare – diverse

2.Sursa de finanţare: Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, proiect POSDRU/91/2.2/S/61137 , “Reţea interregională de centre educaţionale”

3.Ofertă depusă de ofertant: Oferta va conţine obligatoriu următoarele documente: Documente de calificare, Oferta tehnică şi Oferta financiară, conform cerinţelor descrise în documentaţia de atribuire.

4.Data limită pentru primirea solicitărilor de clarificări: 27.04.2011, ora 11:00

5.Data limită pentru răspunsul la solicitările de clarificări: 27.04.2011, ora 15:00

6.Limba de redactare a ofertei: română

7.Perioada de valabilitate a ofertei: 30 de zile de la data limită de primire a ofertelor

8.Preţul ofertei: va fi exprimat ferm în lei, fără TVA

9.Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului: “Preţul cel mai scăzut”

10.Nu se acceptă oferte alternative la oferta de bază

11.Adresa la care se depune oferta: Arhiepiscopia Timişoarei, Bulevardul C.D. Loga, Nr. 7, Localitate: Timişoara, cod poştal: 300021, jud. Timiş, România, telefon (+40)0356715982, fax (+40)0356715982

12.Data limită pentru depunerea ofertei: 02.05.2011, ora 10:00

13.Ora, data şi locul evaluării ofertelor: 02.05.2011, ora 11:00, la sediul achizitorului din Timişoara, Bulevardul C.D. Loga, Nr. 7

14.Bugetul maxim alocat acestui contract este de 89420 lei, fără TVA, respectiv 44710 lei/lot, fără T.V.A.

Documentaţia pentru ofertanţi poate fi procurată de la sediul achizitorului: Arhiepiscopia Timişoarei, Bulevardul C.D. Loga, Nr. 7, Localitate: Timişoara, jud. Timiş.

Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la nr. de telefon: 0356/715982, 0754057614 sau prin e-mail: centre.educationale@yahoo.com, persoană de contact: expert achiziţii publice Păcurar Maria Diana.

Data publicării pe pagina de internet proprie: 21.04.2011

Coordonator regional,
Pr. Cristian Pavel

Întocmit, Expert achiziţii publice,
Păcurar Maria Diana

Leave a Reply