Numire de protopop la Deta

La data de 1 noiembrie 2021, în funcția de conducător al oficiciului protopopesc din Deta a fost numit preotul Ionuț-Ciprian Boșca. Numirea acestuia s-a făcut în conformitate cu Statutul de Organizare și Funcționare al Bisericii Ortodoxe Române, ținându-se seamă de cerințele misionar-pastorale locale, de media generală de licență în Teologie, de activitatea deosebită liturgică, administrativ-pastorală, misionară, culturală și socială, precum și de faptul părintele protopop se bucură de aprecierea preoților și a credincioșilor.

Redăm mai jos câteva aspecte din viața și din activitatea acestor slujitori ai altarelor bănățene, a celui care care a coordonat protopopiatul Deta 31 de ani, pr Ioan Prisăcean și actualului protopop ales, pr. Ionuț-Ciprian Boșca.

Protopopul Ioan Prisăcean s-a născut la 2 noiembrie 1956, în satul Toader, comuna Giera, județul Timiș. A urmat clasele I – IV în satul natal, clasele V-VII în Comuna Giera, iar clasa a VIII – a în Comuna Ciacova.

Între anii 1971 – 1976 a urmat cursurile Seminarului Teologic din Caransebeș, iar între anii 1977 – 1981 a urmat, cu frecvență redusă, cursurile Institutului Teologic Universitar din Sibiu. În anul  1982 a obținut licența în teologie, cu media 8,25. În anul 1985, la Institutul Teologic Universitar din Sibiu, a urmat cursurile de îndrumare misionară și pastorală și a obținut, la examenul de definitivare, media 9,42, iar în anul 1995, la Seminarul Teologic din Caransebeș, a urmat cursurile de îndrumare misionară și pastorală, obținând, la examenul de promovare, media 10.

În luna septembrie a anului 1976 s-a căsătorit cu Mirela Micloșină, din localitatea Cuptoare Secu, județul Caraș-Severin. Între 27 septembrie 1976 – 28 iunie 1977 a satisfăcut stagiul militar.

La 14 iulie 1977 a fost hirotonit diacon, iar două zile mai târziu a fost hirotonit preot pe seama parohiei natale Toader, unde a activat până la 1 ianuarie 1990, când a fost ales conducător al oficiului protopopesc Deta. La 13 decembrie 1997 a primit distincția de iconom stavrofor.

Ca preot și protopop a căutat să-și îndeplinească, cu conștiinciozitate, îndatoririle, căutând să fie permanent un îndrumător spiritual pentru enoriași și un sfătuitor pentru preoți, pentru ca aceștia să își îndeplinească, cu cinste și spre folos, misiunea preoțească. Alături de preoții parohi a inițiat demersuri pentru construirea unor noi biserici și pentru sprijinirea lucrărilor de reparații la cele existente. De asemenea, împreună cu preoții parohi și autoritățile locale a întocmit documentații și a depus cereri în vederea redobândirii prin restituire a fostelor proprietăți. În acest sens, a obținut restituirea a 50 de hectare teren arabil, din care 40 de hectare au fost intabulate în Cartea Funciară.

În cuprinsul protopopiatului și în Parohia Deta a căutat să existe o bună înțelegere, respect reciproc și colaborare între preoți și reprezentanții celorlalte culte. A căutat ca preoții din protopopiat să susțină programul omiletic și catehetic din convingerea că, prin predici și cuvinte de învățătură bine pregătite, enoriașii se vor apropia mai mult de biserică.

Preotul Ionuț-Ciprian Boșca

S-a născut în data de 06.08.1979 la Făget, județul Timiș. Între anii 1985-1989 urmează clasele primare în localitatea Bethausen, iar între 1989-1993 clasele gimnaziale în localitatea Banloc. Urmează între anii 1993-1998 cursurile Seminarului Teologic „Ioan Popasu” – Caransebeș, pe care le absolvă cu media 9,29.

Între 1998-2002 urmează Facultatea de Litere, Filosofie și Istorie din Timișoara. În urma susținerii licenței, cu tema „Monografia localității Banloc”, obține nota 9,5. Între iulie-1 august 2002 susține examenul de capacitate preoțească, obținând media 9, 41.

La 31 august 2002 se căsătorește cu Marinela-Nicoleta Samfireag din localitatea Măru, Caraș-Severin. Între 2002-2003, în cadrul Facultății de Litere, Filosofie și Istorie din Timișoara, urmează cursurile de Studii Aprofundate „Teologie Ecleziastică, Modernă și Contemporană”. Timp de doi ani (2002-2004) este profesor titular de religie, la „Colegiul Național Bănățean”.

La 20 iulie 2004 a fost hirotonit preot, la Mănăstirea „Izvorul Miron” de la Românești de către Preasfințitul Părinte Lucian Lugojanul, pe atunci Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei.

În 2004 obține definitivatul în învățământ cu media 9,82. La 1 septembrie 2004 a fost încadrat ca preot II la Parohia Banloc. Între 2005-2008 ridică din temelii o nouă casă parohială în Banloc.

În septembrie 2009 obține gradul profesional II în preoție, cu media 9,41, iar, în 2015, gradul profesional I, cu media 10.

Între 2018-2020 a desfpșurat ample lucrări de restaurare interioară a bisericii din Banloc.

La 1 noiembrie 2021 este numit protopop al Detei.

Comments are closed.