O nouă Parohie românească în Banatul sârbesc

Preasfinţitul Părinte Daniil Episcopul Vârşetului a binecuvântat înfiinţarea unei noi parohii ortodoxe române în „oraşul de pe Bega” Zrenianin – Serbia .
Astfel la data de 22 septembrie 2010 ia naştere noua parohie românească în Banatul sârbesc.
Iniţiativa înfiinţării acestei parohii aparţine Preacucernicului Părinte Protopop Petru Drăghicescu, paroh în Toracu Mare.
Toate demersurile s-au făcut conform „Statutului pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române”.

Din Comitetul de înfiinţare au făcut parte: Prot.Petru Drăghicescu, Fluture Chentă, Dinicu Voin, Mata Dănuţ, Eugen Călăcean, Marcel Besu şi Liliana Spăriosu.
Aceştia în prealabil au avut o întîlnire cu Preasfinţitul Părinte Daniil la data de 24 mai 2010.
Preasfinţia Sa a dat binecuvîntarea şi a încredinţat pe Preacucernicul Părinte Protopop Petru Drăghicescu „cu deplină purtare de grijă, slujire liturgică şi administrare competentă a acestei noi parohii”, conform „Deciziei Chiriarhale” Nr. 87/2010.
Tot în data menţionată a fost constituit Consiliul Parohial al cărui preşedinte a fost ales Marcel Besu. Consiliul are 12 membri în componenţă.
De asemenea a fost ales şi Comitetul Parohial care are 17 membri. Perşedinte ales fiind dna Liliana Spăriosu.

Parohia Ortodoxă Română Zrenianin va avea ca hram pe „Sfânta Cuvioasă Parascheva” sărbatorită la data de 14 octombrie.
Este lăudabilă şi de apreciat iniţiativa Prot. Petru Drăghicescu de a înfiinţa această parohie unde trăiesc peste 700 de români, care au nevoie de asistenţă religioasă şi un lăcaş sfânt.
Este un moment istoric în viaţa Bisericii Ortodoxe Române de pe aceste meleaguri.

Leave a Reply