Ocrotitorii Facultăţii de Teologie

Joi 27 ianuarie a avut loc în Aula Magna a Universităţii de Vest din Timişoara conferinţa festivă dedicată ocrotitorilor Facultăţii de Teologie, Sfinţii Trei Mari Ierarhi sărbătoriţi anual la 30 ianuarie.

Conferinţa a fost deschisă de P.On. Părinte conf. dr. Nicolae Morar, şeful catedrei de Teologie, care a avut în continuare şi rolul de moderator. Primul moment al conferinţei fost expunerea Domnului dr. Daniel Lemeni, cadru didactic asociat, pe tema „Sfinţii Trei Ierarhi – modele ale sfinţeniei umane”. După acest moment, corul Facultăţii condus de P.On. Părinte conf. dr. Nicolae Belean a interpretat câteva cântări corale. La final a luat cuvântul Preasfinţitul Episcop-vicar Paisie Lugojanul care a transmis cele mai bune urări din partea Chiriarhului eparhiei şi a dat unele sfaturi studenţilor, cu privire la ţinuta şi participarea la activităţile curente ale vieţii de student teolog.

Au mai fost de faţă Doamna decan prof. univ. dr. Otilia Hedeşan, P.On. Părinte consilier Zaharia Pereş de la Centrul eparhial, cadrele didactice ale Facultăţii şi numeroşi studenţi şi studente.

Leave a Reply