Apariţii publicistice

A apărut un nou număr al publicaţiei „Buletin parohial” (anul II, nr. 22, decembrie 2010) editat de parohia „Adormirea Maicii Domnului” din Lugoj, prin strădania P.On. Părinte protopop Ioan Cerbu şi a C. Diacon Cristian Cerbu. Cuprinsul este dedicat praznicului Naşterii Domnului, cuprinzând pastorala Chiriarhului, precum şi articole, colinde şi informaţii administrative curente.

A apărut primul număr al publicaţiei cultural-istorice „Lumina giroceană” (anul I, nr. 1, 2010) redactată de tânărul publicist Marius Matei. Apariţia este semnalată şi felicitată de multe personalităţi din varii domenii şi mai cuprinde articole pe teme de istorie, poezii şi informaţii de interes general. Dorim ostenitorilor putere de muncă, iar publicaţiei apariţie cât mai îndelungată!

Leave a Reply