Preasfinţitul Episcop-vicar Paisie Lugojanul împlineşte cinci ani de arhierie

De când a luat fiinţă ca eparhie, Arhiepiscopia Timişoarei a avut, conform canoanelor şi legiuirilor bisericeşti, atât Chiriarhi titulari, cât şi episcopi-vicari. Astfel, de la reînfiinţarea eparhiei în anul 1939, apoi ridicarea la rangul de arhiepiscopie şi mitropolie (1947), au păstorit în scaunul vlădicesc de la Timişoara: arhiepiscopul şi mitropolitul dr. Vasile Lazarescu (1947-1961), iar apoi arhiepiscopul şi mitropolitul dr. Nicolae Corneanu (1962-în prezent).

Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop şi Mitropolit Nicolae i-a avut de-a lungul vremii ca episcopi-vicari pe Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Timotei al Aradului (1976 – 1984), Preafericitul Părinte Patriarh Daniel (aprilie – iunie 1990) Preasfinţitul Episcop Lucian al Caransebeşului (2000-2006) şi pe Preasfinţitul Episcop Daniil de la Vârşeţ (2001-2005). Actualmente funcţia de episcop-vicar este deţinută de către Prea Sfinţitul Părinte Paisie Ion – Lugojanul, ales de către Sfântul Sinod la data de 9 februarie 2006, la propunerea Înaltpreasfinţitului Mitropolit Nicolae al Banatului, respectiv hirotonit şi instalat în catedrala mitropolitană din Timişoara la data de 19 februarie, evenimente de la care se împlinesc acum cinci ani.

Ceremoniile bisericeşti de hirotonie a noului arhiereu ales au început în catedrala mitropolitană din Timişoara sâmbătă 18 februarie, odată cu oficierea slujbei vecerniei de către mai mulţi clerici în frunte cu ipopsifiul chemat la treapta de arhiereu. La sfânta slujbă au asistat Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop şi Mitropolit Nicolae, Preasfinţiţii Episcopi Lucian al Caransebeşului, Sofronie de la Gyula şi Daniil de la Vârşeţ, clerici, monahi şi numeroşi credincioşi şi credincioase. După terminarea serviciului religios, s-a săvârşit rânduiala chemării ipopsifiului la arhierie, citită de către P.On. Părinte vicar-administrativ Aurel Miculescu. Acestei chemări i-a răspuns nou alesul episcop-vicar, făgăduind să respecte toată viaţa jurămintele de arhiereu pe care urmează să le depună. Înaltpreasfinţitul Mitropolit Nicolae a încheiat printr-un cuvânt cele săvârşite, îndemnând pe toţi cei prezenţi să se roage stăruitor pentru nou alesul arhiereu.

În dimineaţa zilei de Duminică 19 februarie s-a oficiat Sfânta Liturghie în catedrala mitropolitană de către ierarhii amintiţi şi Preasfinţitul Episcop Timotei al Aradului, împreună cu P.Cuv. Arhim. Paisie Ion, clerici din administraţia eparhială şi de la catedrală şi mai mulţi diaconi. Din strană au asistat reprezentanţii cultelor religioase, oficialităţi centrale şi locale şi alţi invitaţi. Au fost de faţă protopopii eparhiei, stareţi şi stareţe, monahi şi monahii şi foarte mulţi credincioşi. Înainte de începerea Sfintei Liturghii, ipopsifiul îmbrăcat cu felon şi epitrahil a fost adus în faţa ierarhilor, care i-au făcut obişnuita ispitire canonică. Începând Sfânta Liturghie, după ultimul „Sfinte Dumnezeule” a început slujba de hirotonie în treapta de arhiereu. După ocolirea sfintei mese şi rostirea rugăciunilor din Arhieraticon, Preasfinţitul Paisie Lugojanul a primit însemnele slujirii arhiereşti de la ierarhii slujitori, întreaga asistenţă exclamând „Vrednic este!”. Sfânta Liturghie a continuat apoi până la sfârşit sub protia noului arhiereu. La final, luând cuvântul tânărul arhiereu a spus, printre altele: „Sunt conştient că onoarea şi încrederea ce mi-au fost acordate prin intrarea în rândul arhiereilor implică şi impune în primul rând o responsabilitate imensă, misiunea episcopului fiind slujirea lui Dumnezeu şi a oamenilor. (…) Cu toată dragostea, priceperea şi smerenia voi încerca să împlinesc porunca Domnului Iisus Hristos de a propovădui împărăţia lui Dumnezeu (Luca 9,2). (…) Înţeleg ca întreaga activitate să o desfăşor întru ascultare deplină faţă de Înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Nicolae şi faţă de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Mulţumind ierarhilor care s-au ostenit pentru hirotonia mea întru arhiereu, precum şi celor care au fost de faţă la această slujbă, rog pe Atotmilostivul Dumnezeu să mă lumineze, să mă întărească, să ne înmulţească tuturor gândurile cele bune şi ziditoare şi să ne dea putere spre a împlini fapte mântuitoare, care să aducă linişte, lumină şi speranţă în sufletele semenilor noştri. Amin”. În continuare, Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop şi Mitropolit Nicolae a arătat în cuvântul său că vremurile actuale cer o prezenţă mai susţinută a Bisericii în toate domeniile vieţii sociale, de aceea misiunea din cuprinsul eparhiei Timişoarei va fi sporită prin activitatea noului arhiereu. „Iar prezenţa reprezentanţilor cultelor la această sărbătoare, dovedeşte că alegerea, hirotonia şi instalarea Preasfinţitului Episcop-vicar Paisie este bucuria întregii creştinătăţi din această parte de ţară”, a spus Chiriarhul eparhiei.

La orele prânzului a avut loc la reşedinţa mitropolitană o agapă frăţească în cinstea noului episcop-vicar, la care au luat parte ierarhii amintiţi, reprezentanţii cultelor, oficialităţi, clerici de la Centrul eparhial, protopopii eparhiei, monahi, membrii familiei Preasfinţitului Paisie Lugojanul şi alţi invitaţi.

Prin alegerea, hirotonia şi instalarea Preasfinţiei Sale Paisie Lugojanul s-a mai scris o pagină de istorie a Bisericii lui Hristos din partea cea mai de vest a ţării.
Dea Domnul să ne bucurăm cu toţii de binefacerile care vin mereu de la Hristos – Arhiereul Cel veşnic! Iar Preasfinţiei Sale Părintelui Episcop-vicar Paisie Lugojanul îi urăm să aibă parte încă de mulţi ani de arhierie curată şi rodnică, spre binele personal şi al păstoriţilor.

Leave a Reply