Proiect social

Arhiepiscopia Ortodoxă Romană a Timişoarei, în parteneriat cu Directia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş şi-au concentrat resursele financiare şi umane în cadrul proiectului „Centrului de consiliere pentru persoane aflate în dificultate”. Acest Centru reprezintă răspunsul la o necesitate resimţită pe plan local şi o modalitate profesionistă de a oferi soluţii pe termen lung beneficiarilor din orasul Faget ca centru administrativ şi cele 10 sate suburbane Bichigi, Batesti, Begheiul Mic, Branesti, Bunea Mare, Colonia Mica, Jupinesti, Povergina, Temeresti.

Scopul serviciilor sociale cu caracter primar oferite prin intermediul acestui proiect este de a permite persoanelor, grupurilor şi colectivitătilor să-şi rezolve problemele care apar în cadrul procesului de adaptare la o societate în permanenta evolutie, să identifice cauzele care pot conduce la compromiterea echilibrului de funcţionare socială şi să acţioneze în vederea ameliorării condiţiilor economice şi sociale ale categoriilor ţintă.

Activităţile din cadrul proiectului au vizat trei aspecte importante:

a) amenajarea spatiului în care s-au desfăşurat activităţile centrului, ţinând cont de toate aspectele calitative ale standardelor de furnizare a serviciilor sociale;

b)crearea tuturor condiţiilor premergatoare furnizării de servicii de calitate: personal calificat, regulamente interne, proceduri, reţea de suport, echipamente, acreditarea serviciului;

c)furnizarea de servicii sociale cu caracter primar pentru un numar de 250 beneficiari/an.

Grupurile sociale aflate in dificultate si care reprezinta beneficiarii proiectului sunt:
• somerii de lunga durata si populatia tanara fara loc de munca – 55 persoane
• familii cu numar mare de copii copii si venituri reduse – 25 familii
• persoanele cu dizabilitati – 28 persoane
• populatia romma – 34 persoane
• persoane varstnice – 86 persoane
• familii/persoane cu venituri reduse, ocupate in agricultura – 41 persoane

Nevoile sociale identificate în zona Făget în care se implementeaza proiectul sunt generate de factorii demografici, dezvoltarea economică locală şi lipsa serviciilor sociale. Deşi Regiunea Vest este o zonă cu servicii sociale bine reprezentate la
nivel global, în mod particular există zone în care acestea lipsesc sau nu acoperă întreaga arie de nevoi sociale.

Cele mai semnificative avantaje care au decurs din implementarea proiectului de faţă sunt următoarele:
– existenţa unei structuri specializate în furnizarea de servicii sociale cu caracter primar;
– personal calificat, care va realiza transfer de experienţă colaboratorilor;
– reducerea timpului de intervenţie pentru rezolvarea cazurilor;
– oferirea de soluţii capabile să acţioneze pe termen lung pentru beneficiarii centrului;

Tipurile de probleme sociale identificate în zonă sunt:
– deficit de dezvoltare;
-grupuri sociale aflate în dificultate: familii cu mulţi copii, segmente largi ale populaţiei de romi, număr ridicat de persoane vârstnice, familii cu venituri reduse, şomaj ridicat în rândul tinerilor, migraţie către zone mai dezvoltate din punct de vedere economic;
-deficit al capacităţii institutiilor publice responsabile de a acţiona
–personal redus ca număr şi calificare.

Incluziunea socială, stimularea ocupării forţei de muncă, măsuri active pentru integrarea socio-profesională a grupurilor vulnerabile, sunt obiective ce vor fi urmărite în cadrul proiectului de către Arhiepiscopia Ortodoxă Romană a Timişoarei în parteneriat cu DGASPC Timiş, sub forma serviciilor oferite în cadrul Centrului de consiliere existent a celor aflaţi în dificultate, alături de alte servicii sociale oferite de institutiile specializate din zona Faget şi din judeţ.

Coordonator proiect, Consilier Social
Preot Cristian Pavel

Leave a Reply