Publicaţii parohiale

Semnalăm apariţia ultimului număr – anul III, nr. 4(11), octombrie-decembrie 2010 – al revistei trimestriale „Iconostas” editată de biserica cu hramul „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” din Giroc, prin osârdia P.On. Părinte paroh Adrian Chermeleu. Revista a apărut în condiţii grafice de excepţie şi cuprinde pastorala Chiriarhului la Naşterea Domnului, un reportaj de la hramul bisericii din 26 octombrie, cuvinte de folos, tradiţii şi obiceiuri din Banat, pagina copiilor şi informaţii din viaţa comunităţii.

A apărut şi primul număr pe anul 2011 (nr. 92, ianuarie 2011) al foii informative „Învierea Domnului”, a parohiei cu acelaşi nume din municipiul Lugoj, editată prin osteneala P.On. Părinte paroh Mihai Sidei. Ca de obicei, foaia cuprinde pasaje din Sfânta Scriptură şi din Sinaxar, învăţături ale Bisericii şi noţiuni de catehism, darea de seamă a parohiei pe anul 2010 şi anunţurile administrative parohiale.

Comunitatea locală din Giarmata Vii a editat un nou număr (anul XI, nr. 124, decembrie 2010) al revistei „Vatră nouă”, la editarea căreia osteneşte P.On. Părinte paroh Vasile Suciu. Cuprinsul variat conţine articole pe teme de credinţă, impresii de călătorie, sfaturi pentru gospodari, poezii, felicitări de sfintele sărbători, suplimentul religios „Iconostas” şi informaţii din viaţa parohială.

Leave a Reply