Publicaţii parohiale

Recent a apărut un nou număr (anul VI, nr. 4, 2010) al publicaţiei „Lumină lină” a parohiei Colonia Gătaia, protopopiatul Deta, editată prin grija P.C. Părinte paroh Valentin Bugariu. Din cuprins menţionăm: articole despre istoricul eparhiei, pagini de istorie, literatură şi poezie, cateheze pentru copii şi cronica parohială.

A apărut numărul 21, noiembrie 2010, al publicaţiei „Buletin parohial” editată de parohia „Adormirea Maicii Domnului” din Lugoj, prin osârdia P.On. Părinte protopop Ioan Cerbu şi a C. diacon Cristian Cerbu, redactor al publicaţiei. Din cuprins remarcăm articole pe teme de credinţă, poezii, cronica de călătorie intitulată Pe urmele Mântuitorului – pelerinaj în Ţara Sfântă şi programul serviciilor religioase din perioada curentă.

Şi foaia „Învierea Domnului” de la parohia cu acelaşi nume din municipiul Lugoj a apărut într-un nou număr (nr. 91, decembrie 2010). Foaia este redactată prin osteneala P.On. Părinte paroh Mihai Sidei şi conţine, pe lângă articolele pe teme biblice, catehetice, liturgice şi administrative, suplimentul cu pastorala de Naşterea Domnului a Chiriarhului eparhiei.

Leave a Reply