Publicaţii parohiale şi locale

Am primit ultimul număr (nr. 86, iulie 2010) al publicaţiei „Învierea Domnului” aparţinând parohiei cu acelaşi nume din Lugoj, editată prin osteneala P.On. Părinte paroh Mihai Sidei. De asemenea semnalăm apariţia unui nou număr al publicaţiei „Vatră nouă” de la Giarmata Vii (an XI, nr. 118, iunie 2010) împreună cu suplimentul „Iconostas”, ambele redactate prin grija P.On. Părinte redactor- şef Vasile Suciu. În fine, am primit mai multe numere recent apărute ale publicaţiei „Suflet nou” editate la Comloşu Mare de către un comitet de redacţie coordonat de Domnul prof. Traian Galetaru.

Leave a Reply