Răgăciuni către Născătoarea de Dumnezeu, la sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului

În ajunul sărbătorii Adormirii Maicii Domnului, credincioșii timișoreni au participat la Slujba Vecerniei unită cu Litia, ofiată în Catedrala mitropolitană „Sfinții Trei Ierarhi” din Timișoara, de Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, împreună cu un sobor de preoți și diaconi.

Potrivit tipicului bisericesc, la momentul rânduit din cadrul privegherii, Epitaful Adormirii Maicii Domnului a fost scos de către preoți în mijlocul bisericii, pentru a fi cinstit, cu evlavie, de toți cei prezenți. Spre finalul slujbei, soborul slujitor şi credincioşii au cântat în jurul Sfântului Epitaf cele trei stări ale Prohodului Maicii Domnului, după care au mers în procesiune cu Sfântul Epitaf, în jurul Catedralei Mitropolitane.

Vorbind despre semnificația sărbătorii Adormirii Maicii Domnului, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Ioan a subliniat că acest praznic amintește de pășirea Maicii Fiului lui Dumnezeu în Rai, iar pentru faptul că a auzit toate cererile îngerilor, creștinii îi cântă: „ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită, fără de asemănare, decât serafimii”. Totodată, Înaltpreasfinția Sa a mai reliefat faptul că: „până la Maica Domnului, toți proorocii au spus: <<Va veni Mesia>>, însă Maica Domnului nu a mai spus: <<va veni>>, ci a spus: <<iată-L>>!, punându-L în brațele ei și arătându-L lumii. Și astăzi, după 2000 de ani, ea ne spune: Iată-L! Acesta a venit în lume pentru toți oamenii”! La final, Mitropolitul Banatului i-a îndemnat pe credincioși să se pregătească duhovnicește, prin post și rugăciune, pentru întâlnirea cu Maica Domnului și cu toți sfinții în Cer.

Creația imnogrfică închinată Maicii Domnului, o expresie a evlaviei creștinilor

Compusă la începutul sec. al XVI-lea de către imnograful, teologul, profesorul și retorul Patriarhiei Ecumenice, Manuil din Corint (cca. 1460 – cca. 1551), Prohodul Maicii Domnului este atât o cântare mariologică de tânguire, amintind de adormirea Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu, cât și o mărturisire a adevărului, conform căruia Fecioara Maria, prin nașterea lui Iisus Hristos, care este „calea, adevărul și viața” (Cf. Ioan 14, 6), devine „Maica / Izvorul Vieții” Pe lângă referințele de natură istorică legate de împrejurările în care s-a săvârșit mutarea la ceruri a Maicii Fiului lui Dumnezeu, această creație imnografică crează și un paralelism între momentul Răstignirii și Învierii Mântuitorului și ridicarea la ceruri a Fecioarei Maria. În spațiul românesc, acest imn liturgic păstrunde, timid, prin sec. al XVIII-lea, când încep contactele mai strânse ale românilor cu Țara Sfântă, și mai mult după anul 1820, odată cu traducerea acestuia de Ion Pralea. În orice caz, această rugăciune, integrată în cultul Bisericii Ortodoxe, este expresia evlaviei și a iubirii credincioșilor față de Maica Domnului Iisus Hristos.

Comments are closed.