Simpozion Naţional de Teologie la Mănăstirea Timişeni-Şag

În zilele de 17-18 mai anul curent se va desfăşura Simpozionul Naţional de Teologie cu tema “Sf. Constantin cel Mare şi Imperiul creştin: teologie, politică şi hagiografie în Bizanţul timpuriu” la Mănăstirea Timişeni-Şag.

Scopul general al simpozionului este acela de-a explora originile şi semnificaţiile teologice ale tradiţiei bizantine. Având în vedere caracterul interdisciplinar al simpozionului, lucrările vor aborda Bizanţul timpuriu din perspective diferite, cum ar fi istorice, teologice, spirituale, politice şi hagiografice. De asemenea, evenimentele, persoanele sau scrierile legate în mod direct sau indirect de spiritualitatea Bizanţului timpuriu sunt binevenite. Lucrările simpozionului vor fi publicate într-un volum consacrat Bizanţului timpuriu la o editură acreditată CNCSIS.

Comments are closed.