Teologia academică sub „streașina” Bisericii

Duminică, 30 mai, în biserica nouă cu hramul „Pogorârea Sfântului Duh” din Parohia Giroc, a avut loc o întâlnire a studenților teologi din anii III și IV cu părintele lect. univ. dr. Adrian Covan de la Facultatea de Litere, Istorie și Teologie din cadrul Universității de Vest din Timișoara.

Întâlnirea a cuprins trei etape: prezentarea unui curs de Teologie Dogmatică și Simbolică, intitulat „Sfânta Scriptură sau întruparea Cuvântului în cuvânt. Echilibrul dintre revelaţie și cunoaștere”. Partea a doua a întâlnirii a constat din intonarea la comun a unor imnuri specifice perioadei Penticostarului, cât și a unor cântări bisericești aferente Sfintelor Taine și ierurgiilor din rânduiala liturgică ortodoxă.

La final, au fost puse în discuţie, în cadrul unei agape frățești, și probleme de natură duhovnicescă și academică existente pe „ordinea de zi” a preocupărilor tinerilor teologi. Genericul întâlnirii este unul conturat în paginile Sfintei Evanghelii: „Voi sunteţi prietenii mei” (Ioan 15, 14), stând la baza și altor întâlniri care vor urma după încheierea sesiunii de vară.

Comments are closed.