Teologul ortodox francez Olivier Clement a trecut la cele veşnice

La vârsta de 87 de ani, teologul ortodox francez Olivier Clement a trecut la cele veşnice, în seara zilei de joi, 15 ianuarie 2009, la Paris. Născut în anul 1921 la Cevennes, acesta a făcut iniţial studii istorice. Oscilând între ateism şi cercetările în direcţia spiritualităţii asiatice, în cele din urmă, s-a convertit la Ortodoxie, la vârsta de 30 de ani. Decizia i-a fost inspirată de parcurgerea operelor lui Nicolae Berdiaev şi Vladimir Lossky, cărora le-a fost, ulterior, student şi prieten. Descoperind gândirea părinţilor creştini din Orient şi primind botezul în Biserica Ortodoxă, a devenit unul dintre mărturisitorii remarcabili ai Ortodoxiei în Occident, în cea de-a doua jumătate a secolului trecut.

După botez, a studiat teologia la Institutul Teologic Ortodox “Saint Serge” din capitala Franţei, institut al cărui doctor şi profesor a devenit. A ţinut cursuri şi la Institutul Superior de Studii Ecumenice, la Ecole cathedrale (Centrul de formare al diocezei pariziene) şi la Centrul Sevres (Facultatea iezuită), toate din Paris. A desfăşurat o intensă activitate editorială, coordonând colecţia de studii ortodoxe “Theophanie” la Editura Desclee de Brouwer şi ca secretar de redacţie al revistei ortodoxe de limba franceză “Contacts”. A fost autorul a peste 30 de lucrări de istorie, teologie şi spiritualitate creştină, unele dintre acestea fiind traduse şi publicate şi în limba română.

În paralel cu activitatea didactică şi editorial-publicistică desfăşurată, s-a implicat în viaţa şi misiunea Bisericii Ortodoxe din Franţa. A fost consultant al Comitetului inter-episcopal ortodox de aici, între 1967-1997, şi membru al proiectului comun de dialog teologic ortodox-catolic şi al reuniunilor bilaterale ortodox-protestante. A participat la înfiinţarea şi la acţiunile Frăţiei Ortodoxe din Europa Occidentală şi la diferite conferinţe inter-ortodoxe şi ecumenice. Teologul francez a fost, de asemenea, interlocutorul unor personalităţi spirituale ale timpului său: Patriarhul Athenagora, Papa Ioan Paul al II-lea, părintele şi teologul român Dumitru Stăniloae, arhimandritul Sofronie, fratele Roger de la Taize, întreţinând cu toţi relaţii amicale. În toate întreprinderile sale, s-a dovedit extrem de atent la provocările modernităţii, cărora a căutat să le răspundă într-o manieră creatoare şi regeneratoare, printr-o reflecţie profundă şi poetică, înrădăcinată adânc în Tradiţia Bisericii.

În decursul timpului, a fost distins cu titlul de “Doctor Honoris Causa” al Universităţii catolice din Louvain (Belgia), al Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Bucureşti şi al Universităţii “Sacre Coeur” din Connecticut (Statele Unite ale Americii). Dumnezeu să-l odihnească!

(Material publicat de Basilica.ro după Orthodoxpress.com)

Leave a Reply