Titlu doctoral

În ziua de 8 aprilie a avut loc în aula bibliotecii „Eugen Todoran” din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara susţinerea tezei de doctorat în Istorie intitulată „Cultură şi spiritualitate în Timişoara, 1867-1918” a P.C. Părinte Alin Scridon, asistent la catedra de Teologie ortodoxă a Facultăţii de Litere, Istorie şi Teologie a universităţii. Preşedintele Comisiei de evaluare a fost Doamna prof. univ. dr. Otilia Hedeşan, decanul Facultăţii amintite, în timp ce teza a fost alcătuită sub îndrumarea ştiinţifică a Domnului prof. univ. dr. Ioan Munteanu.

Leave a Reply