Publicaţii parohiale

A apărut ultimul număr al publicaţiei „Iconostas” (an III, nr. 1(8), ianuarie-martie 2010) a parohiei Giroc, protopopiatul Timişoara I, apărută prin osârdia P.On. Părinte paroh Adrian Chermeleu. Publicaţia impresionează prin calitatea grafică excepţională, dar şi prin cuprinsul variat: pastorala Chiriarhului la Sfintele Paşti, poezii, articole pe teme de spiritualitate şi de cultură, pagina copiilor şi rubrica din viaţa bisericii.
Au apărut şi ultimele numere al publicaţiei parohiale „Învierea Domnului” (nr. 82-83, aprilie 2010) editată de parohia cu acelaşi nume din Lugoj, prin osteneala P.On. Părinte paroh Mihai Sidei. Cuprinsul este alcătuit din tâlcuiri ale Sfintei Scripturi şi ale catehismului precum şi informaţii din viaţa parohiei, iar numărul de Sfintele Paşti cuprinde pastorala Chiriarhului şi cuvinte de felicitare cu prilejul marelui praznic al creştinătăţii.
De asemenea a apărut şi ultimul număr al publicaţiei „Buletin parohial” (an II, nr. 14, aprilie 2010) editat de parohia „Adormirea Maicii Domnului” din Lugoj. Şi de această dată remarcăm grafica deosebită şi cuprinsul bogat în informaţii din viaţa creştină, articole pe teme catehetice, poezii şi programul serviciilor religioase parohiale. Prima pagină conţine pastorala de Sfintele Paşti 2010. Publicaţia este editată prin osteneala P.On. Părinte protopop Ioan Cerbu şi a C. Diacon Cristian Cerbu.

Leave a Reply