Vizită ecumenică la Timişoara

Miercuri 28 octombrie a vizitat Timişoara un grup de 28 de credincioşi din Viena, aparţinând mai multor confesiuni creştine. Grupul a fost organizat şi condus de P.On. Părinte Nicolae Dura, parohul parohiei ortodoxe române din Viena. Din programul vizitei au făcut parte: sinagoga din Cetate, biserica luterană, sediul Episcopiei romano-catolice şi Domul din piaţa Unirii, reşedinţa mitropolitană şi primirea grupului de către Înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Nicolae, biserica din incinta Centrului eparhial şi catedrala mitropolitană. Pe tot parcursul vizitei grupul a fost însoţit de către P.On. Părinte Marius Florescu de la Centrul eparhial.

Leave a Reply